1.4 Hier hoef je toch geen honger te lijden?

1.4 Hier hoef je toch geen honger te lijden?

H1 Genoeg voor iedereen?

Domein Wereld
1 / 16
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.4 Hier hoef je toch geen honger te lijden?

H1 Genoeg voor iedereen?

Domein Wereld

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Hoe kan het dat in een land met voldoende regen zo veel mensen ondervoed zijn? (oorzaken)
 • Wat doen de donorlanden en Ethiopië zelf om de voedselzekerheid te vergroten? (maatregelen

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Oorzaken: Natuurlijk
 • Te weinig nuttige neerslag
 • Grote variabiliteit in neerslagperiodes (onbetrouwbaar)
 • Grote intensiteit van neerslag, te veel in een keer. Overbodige neerslag spoelt weg
 • Grote variabiliteit in ruimtelijke spreiding van de neerslag

Slide 8 - Slide

Oorzaken: Politiek
 • Politieke instabiliteit
 • Etnische spanningen

 Ethiopië:
 Lang stabiel geweest, maar sinds 2016 meer spanningen.
 - Onderdrukking minderheden
 - Conflicten rondom grondbezit
 - Protesten hardhandig neergeslagen

Slide 9 - Slide

Oorzaken: Economisch
 • Regionale ongelijkheid

- Economische groei in Ethiopië (internationale handel), 
maar laag HDI.
- 45% onder armoedegrens
- 20% afhankelijk van voedselhulp

Slide 10 - Slide

Oorzaken: gezondheid
 • Vicieuze cirkel van armoede: ziek, niet werken, geen geld,       geen eten, nog zieker, etc. 
 • Aids

Slide 11 - Slide

Conclusie
Ethiopië produceert niet genoeg voedsel voor de eigen bevolking.
Ethiopië is dus afhankelijk van het buitenland. 

Slide 12 - Slide

Hulp
 • Structurele hulp:
         - programmahulp: alle geldelijke steun
         - projecthulp: NGO's (themagericht)
 • Noodhulp (humanitaire hulp): beperkt in tijd, ruimte en omvang
       - Voedselhulp: redt levens, maar maakt afhankelijk. Grootste              vijand voedselzekerheid

Slide 13 - Slide

Hulp aan Ethiopië
Buitenlandse hulp:
 • 2/3 structurele hulp aan landbouw, gezondheid en infrastructuur
 • 1/3 voedselsteun (noodhulp)

-> Dumpen voedseloverschotten
-> Steun gaat naar 'eigen' bevolkingsgroep

Slide 14 - Slide

Maatregelen door Ethiopië
 • Investeren in stuwdammen: vasthouden van water, irrigatie leidt tot diversificatie
 • Herstellen aangetaste grond
 • Aangepast landbouwbeleid: industrialisatie via mechanisatie in de landbouw (microkredieten)
 • Geld i.p.v. voedsel -> opkopen regionale overschotten (tegenover het dumpen van westerse overschotten)

Slide 15 - Slide

Opdrachten
Maak Arm en Rijk
Hoofdstuk 1
Par. 4
Opdracht 1 t/m 7 en 9

Slide 16 - Slide