Arm en Rijk 1.4 Hier geen honger

Live Aid 1985 was een internationaal benefietconcert. De opbrengst was voor Ethiopië, waar hongersnood heerste.

In 2005 Live 8 ook tbv Afrika, nu om druk op G8 uit te oefenen om handelsbelemmeringen op te heffen die in het nadeel van ontwikkelingslanden werken
1 / 33
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Live Aid 1985 was een internationaal benefietconcert. De opbrengst was voor Ethiopië, waar hongersnood heerste.

In 2005 Live 8 ook tbv Afrika, nu om druk op G8 uit te oefenen om handelsbelemmeringen op te heffen die in het nadeel van ontwikkelingslanden werken

Slide 1 - Slide

1.4 Hier hoef je toch geen honger te lijden?

H1 Genoeg voor iedereen?

Domein Wereld

Slide 2 - Slide

Lesdoel
 • Hoe kan het dat in een land met voldoende regen zo veel mensen ondervoed zijn? (oorzaken)
 • Wat doen de donorlanden en Ethiopië zelf om de voedselzekerheid te vergroten? (maatregelen)

Slide 3 - Slide

De wereldhandel in voedsel is .......... verspreid dan de andere goederen- en investeringsstromen.
A
meer
B
minder

Slide 4 - Quiz

Geen eten hebben is een voorbeeld van..
A
Kwantitatieve honger
B
Kwalitatieve honger

Slide 5 - Quiz

Welke onderdeel hoort niet bij de transportheorie van Ullman?
A
Complementariteit
B
Transporteerbaarheid
C
Tussenliggende mogelijkheden
D
Betaalbaarheid

Slide 6 - Quiz

Ruimtelijke verschillen in de mondiale voedselvoorziening het gevolg van:

 • voedselaanbod: landbouwgrond, klimaat, bodems, methode
 • distributie: transporteerbaarheid
 • voedselvraag: koopkracht en handelspoltiek

Slide 7 - Slide

2015

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Oorzaken: Natuurlijk
 • Te weinig nuttige neerslag
 • Grote variabiliteit in neerslagperiodes (onbetrouwbaar)
 • Grote intensiteit van neerslag, te veel in een keer. Overbodige neerslag spoelt weg
 • Grote variabiliteit in ruimtelijke spreiding van de neerslag

Slide 10 - Slide

Oorzaken: Politiek
 • Politieke instabiliteit
 • Etnische spanningen

 •  Ethiopië: Lang stabiel geweest, maar sinds 2016 meer spanningen. 
 •  - Onderdrukking minderheden
 •  - Conflicten rondom grondbezit
 •  - Protesten hardhandig neergeslagen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Oorzaken: Economisch
 • Regionale ongelijkheid

 1. Economische groei in Ethiopië (internationale handel), maar laag HDI.
 2. 45% onder armoedegrens
 3. 20% afhankelijk van voedselhulp

Slide 13 - Slide

Oorzaken: gezondheid
 • Vicieuze cirkel van armoede
 • Aids

Slide 14 - Slide

Conclusie
Ethiopië produceert niet genoeg voedsel voor de eigen bevolking.
Ethiopië is dus afhankelijk van het buitenland. 

Slide 15 - Slide

Hulp om de ergste gevolgen van een natuurramp of oorlog op te vangen heet:
A
gebonden hulp
B
noodhulp
C
structurele hulp

Slide 16 - Quiz

Noodhulp
Structurele hulp

Slide 17 - Slide

Hulp
 • Structurele hulp:
         - programmahulp: alle geldelijke steun
         - projecthulp: NGO's (themagericht)
 • Noodhulp (humanitaire hulp): beperkt in tijd, ruimte en omvang
       - Voedselhulp: redt levens, maar maakt afhankelijk. Grootste              vijand voedselzekerheid

Slide 18 - Slide

Hulp aan Ethiopië
Buitenlandse hulp:
 • 2/3 structurele hulp aan landbouw, gezondheid en infrastructuur
 • 1/3 voedselsteun (noodhulp)

-> Dumpen voedseloverschotten
-> Steun gaat naar 'eigen' bevolkingsgroep

Slide 19 - Slide

Maatregelen door Ethiopië
 • Investeren in stuwdammen. Waarom?
 • Herstellen aangetaste grond
 • Aangepast landbouwbeleid: industrialisatie via mechanisatie in de landbouw. Waarom?
 • Geld i.p.v. voedsel -> opkopen regionale overschotten (tegenover het dumpen van westerse overschotten)

Slide 20 - Slide

Maatregelen door Ethiopië
 • Investeren in stuwdammen: vasthouden van water, irrigatie leidt tot diversificatie
 • Herstellen aangetaste grond
 • Aangepast landbouwbeleid: industrialisatie via mechanisatie in de landbouw (microkredieten)
 • Geld i.p.v. voedsel -> opkopen regionale overschotten (tegenover het dumpen van westerse overschotten)

Slide 21 - Slide

Opdrachten
Maak Arm en Rijk
Hoofdstuk 1  Par. 4
Opdracht 2 /3 / 4 / 9

Slide 22 - Slide

Opdr 1 en 2 klassikaal
Lees alvast opdracht 1 (p.41)

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Vraag 1 uit je boek.
Leg uit waarom juist aan deze groep.

Slide 25 - Open question

1b. Gebruik een van de twee kaartbladen De wereld - Politiek. Geef ook een politieke reden voor samenwerking.

Slide 26 - Open question

Vraag 2
(Gebruik het kaartblad De aarde - Klimaatverandering.) 

Slide 27 - Slide

In Oost-Afrika is Ethiopië het meest kwetsbaar voor een klimaatverandering.
A
juist
B
onjuist

Slide 28 - Quiz

In Afrika zal de temperatuur tot 2100 het meest toenemen in Ethiopië.

A
juist
B
onjuist

Slide 29 - Quiz

Het Hoogland van Ethiopië zal tot 2050 waarschijnlijk veel minder neerslag ontvangen.
A
juist
B
onjuist

Slide 30 - Quiz

Mogelijke klimaatverandering zal voor Ethiopië betekenen dat er meer erosie en overstromingen zullen zijn.
A
juist
B
onjuist

Slide 31 - Quiz

Noem drie argumenten waarom gewapende conflicten vrijwel altijd leiden tot voedselschaarste.

Slide 32 - Open question

Drie argumenten:

 1. Een oorlog kost veel geld. Dat kan niet besteed worden aan de aankoop van voedselvoorraden. 
 2. Tijdens een oorlog worden akkers verlaten en niet meer onderhouden. Dit maakt akkers kwetsbaarder voor erosie
 3. Irrigatiesystemen en oogsten worden verwoest. Het gevolg is dat de landbouwproductie in het oorlogsgebied sterk achteruitloopt. 
 4.  Veel arbeidskrachten van het platteland worden ingezet in het leger / sterven of raken gewond, zodat de akkers niet meer bewerkt worden. 
 5.  De infrastructuur (wegen, communicatiemiddelen) en transportmiddelen worden beschadigd en kunnen niet worden gebruikt voor het vervoer van voedsel naar tekortgebieden.

Slide 33 - Slide