Arm en Rijk 1.4 Hier geen honger

1.4 Hier hoef je toch geen honger te lijden?

H1 Genoeg voor iedereen?

Domein Wereld
1 / 29
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

1.4 Hier hoef je toch geen honger te lijden?

H1 Genoeg voor iedereen?

Domein Wereld

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Hoe kan het dat in een land met voldoende regen zo veel mensen ondervoed zijn? (oorzaken)
 • Wat doen de donorlanden en Ethiopië zelf om de voedselzekerheid te vergroten? (maatregelen)

Slide 2 - Slide

Geen eten hebben is een voorbeeld van..
A
Kwantitatieve honger
B
Kwalitatieve honger

Slide 3 - Quiz

Welke onderdeel hoort niet bij de transportheorie van Ullman?
A
Complementariteit
B
Transporteerbaarheid
C
Tussenliggende mogelijkheden
D
Betaalbaarheid

Slide 4 - Quiz

Ruimtelijke verschillen in de mondiale voedselvoorziening het gevolg van:

 • voedselaanbod: landbouwgrond, klimaat, bodems, methoden
 • distributie: transporteerbaarheid
 • voedselvraag: koopkracht en handelspolitiek (denk aan importheffingen)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Oorzaken honger 
Natuurlijk
Politiek
Economisch


Slide 9 - Slide

Oorzaken: Natuurlijk
 • Te weinig nuttige neerslag
 • Grote variabiliteit in neerslagperiodes (onbetrouwbaar)
 • Grote intensiteit van neerslag, te veel in een keer. Overbodige neerslag spoelt weg
 • Grote variabiliteit in ruimtelijke spreiding van de neerslag

Slide 10 - Slide

Oorzaken: Politiek
 • Politieke instabiliteit
 • Etnische spanningen

 •  Ethiopië: Lang stabiel geweest, maar sinds 2016 meer spanningen. 
 •  - Onderdrukking minderheden
 •  - Conflicten rondom grondbezit
 •  - Protesten hardhandig neergeslagen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Oorzaken: Economisch
 • Regionale ongelijkheid

 1. Economische groei in Ethiopië (internationale handel), maar laag HDI. Wat is HDI?
 2. 45% onder armoedegrens
 3. 20% afhankelijk van voedselhulp ==> waar vandaan?

Slide 13 - Slide

Oorzaken: gezondheid
 • Vicieuze cirkel van armoede
 • Aids (1 op de 30 aids) vooral
  op het platteland

Slide 14 - Slide

Conclusie
Ethiopië produceert niet genoeg voedsel voor de eigen bevolking.
Ethiopië is dus afhankelijk van het buitenland. 

Slide 15 - Slide

Hulp om de ergste gevolgen van een natuurramp of oorlog op te vangen heet:
A
gebonden hulp
B
noodhulp
C
structurele hulp

Slide 16 - Quiz

Noodhulp
Structurele hulp

Slide 17 - Slide

Hulp
 • Structurele hulp:
         - programmahulp: alle geldelijke steun
         - projecthulp: NGO's (themagericht)
 • Noodhulp (humanitaire hulp): beperkt in tijd, ruimte en omvang
       - Voedselhulp: redt levens, maar maakt afhankelijk. Grootste              vijand voedselzekerheid

Slide 18 - Slide

Maatregelen door Ethiopië
 • Investeren in stuwdammen. Waarom?
 • Herstellen aangetaste grond 
 • Aangepast landbouwbeleid: industrialisatie via mechanisatie in de landbouw. Waarom?
 • Geld i.p.v. voedsel ==> zelfvoorziendend worden

Slide 19 - Slide

Opdrachten
Maak Arm en Rijk
Hoofdstuk 1  Par. 4
Opdracht 2 /3 / 4ab / 7 / 9

Slide 20 - Slide

Vraag 1 uit je boek.
Leg uit waarom juist aan deze groep.

Slide 21 - Open question

1b. Gebruik een van de twee kaartbladen De wereld - Politiek. Geef ook een politieke reden voor samenwerking.

Slide 22 - Open question

Vraag 2
(Gebruik het kaartblad De aarde - Klimaatverandering.) 

Slide 23 - Slide

In Oost-Afrika is Ethiopië het meest kwetsbaar voor een klimaatverandering.
A
juist
B
onjuist

Slide 24 - Quiz

In Afrika zal de temperatuur tot 2100 het meest toenemen in Ethiopië.

A
juist
B
onjuist

Slide 25 - Quiz

Het Hoogland van Ethiopië zal tot 2050 waarschijnlijk veel minder neerslag ontvangen.
A
juist
B
onjuist

Slide 26 - Quiz

Mogelijke klimaatverandering zal voor Ethiopië betekenen dat er meer erosie en overstromingen zullen zijn.
A
juist
B
onjuist

Slide 27 - Quiz

Noem drie argumenten waarom gewapende conflicten vrijwel altijd leiden tot voedselschaarste.

Slide 28 - Open question

Drie argumenten:

 1. Een oorlog kost veel geld. Dat kan niet besteed worden aan de aankoop van voedselvoorraden. 
 2. Tijdens een oorlog worden akkers verlaten en niet meer onderhouden. Dit maakt akkers kwetsbaarder voor erosie
 3. Irrigatiesystemen en oogsten worden verwoest. Het gevolg is dat de landbouwproductie in het oorlogsgebied sterk achteruitloopt. 
 4.  Veel arbeidskrachten van het platteland worden ingezet in het leger / sterven of raken gewond, zodat de akkers niet meer bewerkt worden. 
 5.  De infrastructuur (wegen, communicatiemiddelen) en transportmiddelen worden beschadigd en kunnen niet worden gebruikt voor het vervoer van voedsel naar tekortgebieden.

Slide 29 - Slide