4.4 Globalisering

Hoofdstuk 4.4 
Globalisering verandert de wereld
1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 4.4 
Globalisering verandert de wereld

Slide 1 - Slide

Inhoud
Terugblik
Theorie
aantekeningen
Video
opdracht

Slide 2 - Slide

Welzijn
Welvaart
BBP/hoofd
Naar school gaan
Voldoende voedsel kunnen kopen
Toegang tot zorg

Slide 3 - Drag question

Hoe ontwikkeld een land is, kun je vaak weten door te kijken naar de beroepsbevolking. Wat voor soort werk doet de grootste groep mensen?
Centrum
Periferie
Semi-periferie
Tertiaire sector
Secundaire sector
Primaire sector

Slide 4 - Drag question

Welk soort land, en waarom?

Slide 5 - Slide

Wat hebben de volgende dingen met elkaar te maken?

  • McDonald’s
  • Pepsi
  • Sushi
  • Tulpen
  • Samsung
  • Coronavirus

Slide 6 - Slide

Globalisering
Gebieden en mensen raken steeds meer met elkaar verbonden. Dat noem je globalisering.Slide 7 - Slide

Oorzaken globalisering
  • Multinationale onderneming (mno)
  • Open grenzen
  • Afstand 'krimpt'


Slide 8 - Slide

Weektaak
Lezen par. 4.4
Opdrachten maken:
1,3, en 4

Slide 9 - Slide

Vanaf 1975 kwamen meer multinationale ondernemingen 

Slide 10 - Slide

Afstand tussen gebieden krimpt
Tijd ruimte compressie
het proces waarbij er steeds minder tijd, geld en moeite nodig is om dezelfde ruimte te overbruggen. 

Slide 11 - Slide

open grenzen
Grenzen werden opengesteld de tariefmuren verdwenen. 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Sleep de afbeeldingen naar de juiste categorie.
Grondstoffen
Half
fabricaten
Eindproducten

Slide 16 - Drag question

Drie soorten goederen
-> Grondstoffen: nog niet bewerkte goederen - (periferie)
-> Halffabricaten: bewerkte grondstoffen - (semiperiferie)
-> Eindproducten: producten die gereed zijn en verkocht kunnen worden - (centrum)

Slide 17 - Slide

Weektaak
Google Forms over Atlas invullen (zie mail)
Lezen par. 4.4
Opdrachten maken:
1, 2, 3, 4, 5 en 6

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

De wereld krimpt

Globalisering betekent....
A
Dat veel gebieden toegang hebben tot internet
B
Dat gebieden meer met elkaar verbonden raken
C
Dat fabrieken niet meer in Nederland zitten
D
Dat veel gebieden belangrijk zijn in economie

Slide 21 - Quiz

Vragen?
vragen?

Slide 22 - Slide