4.3 en 4.4

Wist je dat...
...iets minder dan 25% van de Nederlanders een migratieachtergrond heeft?
1 / 26
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2,3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wist je dat...
...iets minder dan 25% van de Nederlanders een migratieachtergrond heeft?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
  • hoe Nederland omgaat met het cultuurdilemma
  • wat een pluriforme samenleving is

  • vier artikelen van de Grondwet
Ik leer...

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
  • hoe Nederland omgaat met het cultuurdilemma
  • het verschil tussen een pluriforme en multiculturele samenleving
  • vier artikelen van de Grondwet
Ik leer...

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Pluriformiteit
Veelheid aan diversiteit.

Slide 5 - Slide

Hierna volgen voorbeelden bij pluriformiteit
Pluriformiteit
In de media

In kleding

In eten

Slide 6 - Slide

De Chinees is niet pluriform. Al het eten bij de Chinees ís Chinees.
Tapas daarentegen is wel pluriform. Daar kan je eten uit verschillende landen eten en de hapjes zijn gevarieerd.
Pluriforme samenleving
Een samenleving waarin verschillende culturen mogen bestaan met gedeelde waarden.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Multiculturele samenleving
Een samenleving zonder dominante cultuur.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructionsBilal woont nu 5 maanden in Nederland met
zijn ouders en zusjes en zit op een taalschool om Nederlands
te leren. Dit is een voorbeeld van ...
Bilal woont nu 5 maanden in Nederland met zijn ouders en zusjes. Hij zit op een taalschool om Nederlands te leren. Dit past bij...
A
... een pluriforme samenleving
B
... een multiculturele samenleving
C
... een pluriforme en multiculturele samenleving

Slide 10 - Quiz

Hij leert de taal omdat dat als belangrijke waarde wordt gezien in Nederland.

Als Ton zijn auto op vrijdag staat te wassen gaat zijn buurman
Mohammed naar de moskee. Als Mohammed op zondag zijn auto
staat te wassen gaat zijn buurman Ton naar de kerk. Dit past bij...
Als Ton zijn auto op vrijdag staat te wassen gaat zijn buurman Mohammed naar de moskee. Als Mohammed op zondag zijn auto staat te wassen gaat zijn buurman Ton naar de kerk. Dit past bij...
A
... een pluriforme samenleving
B
... een multiculturele samenleving
C
... een pluriforme en multiculturele samenleving

Slide 11 - Quiz

Beide mannen kunnen hun eigen geloof volgen. Het is onduidelijk of er een dominante cultuur is, maar zowel in een pluriforme als multiculturele samenleving is er ruimte voor deze verschillen in godsdienst.Nederland is een...
Nederland is een...
A
... een pluriforme samenleving
B
... een multiculturele samenleving
C
... een pluriforme en multiculturele samenleving

Slide 12 - Quiz

Beide mannen kunnen hun eigen geloof volgen. Het is onduidelijk of er een dominante cultuur is, maar zowel in een pluriforme als multiculturele samenleving is er ruimte voor deze verschillen in godsdienst.
Grondwet
De belangrijkste wetten en regels van een land.

Slide 13 - Slide

Nu volgen er vier belangrijke wetten die de leerlingen moeten kennen.

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Artikel 1
Mensen moeten gelijk behandeld worden.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Artikel 6
Mensen hebben de vrijheid om te geloven wat ze willen.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Artikel 7
Mensen hebben vrijheid van meningsuiting.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 20 - Video

Dit filmpje is een voorbeeld van de lastige kant van artikel 7. Waar ligt de grens als het gaat over het uiten van je mening en discrimineren (artikel 1)? Het is belangrijk dat leerlingen zich hiervan bewust zijn.
Wat vind jij van de uitspraken van deze man?

Slide 21 - Open question

This item has no instructionsWelke twee grondwetsartikelen staan
er in dit filmpje tegenover elkaar?
Welke twee grondwetsartikelen staan 
er in dit filmpje tegenover elkaar?
A
1 (gelijke behandeling) en 6 (vrijheid van godsdienst)
B
1 (gelijke behandeling) en 7 (vrijheid van meningsuiting)
C
6 (vrijheid van godsdienst) en 7 (vrijheid van meningsuiting)

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Artikel 23
Mensen hebben de vrijheid om een school te stichten.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Artikel 1
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 23
Zet de begrippen en afbeeldingen bij juiste grondwetsartikel. Je houdt begrippen over. 
Gelijkheid
Vrijheid van godsdienst
Vrijheid van meningsuiting
Bijzonder onderwijs
Kiesrecht
Vrijheid van vereniging
Privacy

Slide 25 - Drag question

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions