Nova H4 Kracht en beweging

Lesplanning
0 min    
2 min    Uitleggen doelen deze les
5 min    Theorie uitleg
15 min  Zelfstandig werken/ huiswerkcontrole
35 min Filmpje

Inhoud
Werkvorm
Ontvangst
Individueel
Nieuwe Lesdoelen uitleggen
Klassikaal
Theorie uitleg
Klassikaal
Opgaven maken
Samenwerken
Quizz over opgaven
Klassikaal
Afsluiten
Individueel
Lesplanning
1 / 23
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Lesplanning
0 min    
2 min    Uitleggen doelen deze les
5 min    Theorie uitleg
15 min  Zelfstandig werken/ huiswerkcontrole
35 min Filmpje

Inhoud
Werkvorm
Ontvangst
Individueel
Nieuwe Lesdoelen uitleggen
Klassikaal
Theorie uitleg
Klassikaal
Opgaven maken
Samenwerken
Quizz over opgaven
Klassikaal
Afsluiten
Individueel
Lesplanning

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 4.1
 • Je kunt de lucht en rolweerstand uitleggen
 • Je kunt de resultante kracht bepalen
 • Je kent de gevolgen van een resultante kracht op een voorwerp
 • Je kunt de eerste wet van newton verklaren

Slide 2 - Slide

Luchtweerstand

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Resulterende kracht
Bij een eenparige beweging is de resulterende kracht 0
dwz alle krachten zijn in evenwicht
Bij een versnelde of vertraagde beweging is de resulterende kracht ongelijk aan 0
Er wordt een kracht uitgeoefend 
met de beweging mee --> versneld
tegengesteld aan de beweging --> vertraagd

Slide 5 - Slide

Lesdoelen 4.2
 • Je kunt uit een (s,t)-diagram de snelheid halen
 • Je kunt uit een (v,t)-diagram de afstand halen
 • Je kunt de gemiddelde snelheid uitrekenen en bepalen
 • Je kunt versnelling/vertraging uitleggen en berekenen
 • Je kunt km/h naar m/s omrekenen
 • Je kunt de afgelegde afstand bepalen

Slide 6 - Slide

gemiddelde snelheid
de gemiddelde snelheid bereken je door de totaal afgelegde afstand te delen door de tijd die het kost om die afstand af te leggen:
v = snelheid (m/s)
s = afgelegde afstand (m)
t = totale tijdsduur (s)

v=ts

Slide 7 - Slide

3 soorten bewegingen
 • De versnelde beweging:
- Bij deze beweging wordt de snelheid steeds groter.
- Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.
 • De eenparige beweging (constant): 
- Bij deze beweging blijft de snelheid constant (gelijk)
- Elke seconde wordt er dezelfde afstand afgelegd.
 • De vertraagde beweging
- Bij deze beweging wordt de snelheid steeds kleiner.
- Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd

Slide 8 - Slide

S,t Versnelde beweging
Per seconde wordt een steeds
grotere afstand afgelegd

Slide 9 - Slide

S,t Eenparige beweging
Per seconde wordt steeds 
dezelfde afstand afgelegd

Slide 10 - Slide

S,t Vertraagde beweging
Per seconde wordt een steeds 
kleinere afstand afgelegd

Slide 11 - Slide

st- en vt-diagrammen
Elke beweging heeft zijn eigen bijpassende grafiek. Aan de grafiek kun je dus al zien om wat voor een beweging het gaat. 

Let goed op als je een grafiek bekijkt of zelf maakt, dat je kijkt naar wat er langs de assen staat: afstand (s) tijd (t) of snelheid (v) tijd (t). 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Lesdoelen 4.3
 • Je kunt traagheid uitleggen
 • Je kunt met de tweede wet van newton rekenen
 • Je kunt de remkracht uitrekenen

Slide 14 - Slide

Traagheid

Slide 15 - Slide

4.3 De 2e wet van Newton  F=m.a

Doel van de les:  je begrijpt de wet /formule F=m.a
Je kunt hem toepassen  (evt met hulp van de rekendriehoek)
Aan het eind van deze les maak je huiswerk, dat je zelf kunt nakijken. 
Succes!

Slide 16 - Slide

Remkracht berekenen
Met F=m.a kun je ook remkracht berekenen

Slide 17 - Slide

Lesdoelen 4.4
 • Je kunt stopafstand berekenen en bepalen
 • Je kunt veiligheidsmiddellen uitleggen
 • Je kunt de druk op een ondergrond berekenen

Slide 18 - Slide

De reactieafstand en de remweg samen noem je de stopafstand.

REACTIEAFSTAND + REMWEG  =  STOPAFSTAND

Slide 19 - Slide

 Veiligheidsvoorzieningen in auto's 

Slide 20 - Slide

veiligheidsvoorzieningen in een auto
 • kreukelzone
 • veiligheidskooi
 • veiligheidsgordels
 • hoofdsteunen
 • airbag
 • experimenten met motorkap/ airbag aan buitenkant

Slide 21 - Slide

Quizz
Kahoot,
3 Winnaars krijgen: 
de bonuspunt 0,1 van het huiswerk zonder controle.
  

Slide 22 - Slide

Herhaling
 • Je kunt de gemiddelde snelheid uitrekenen
 • Je kunt uit een (s,t)-diagram de snelheid halen
 • Je kunt uit een (v,t)-diagram de afstand halen
 • Krachten bij elkaar optellen
 • Resultante kracht berekenen

Slide 23 - Slide