Politieke partijen en de verzorgingsstaat

Politieke partijen en de verzorgingsstaat
1 / 22
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Politieke partijen en de verzorgingsstaat

Slide 1 - Slide

Doelen deze les
1. Je kan de 4 functies van de verzorgingsstaat weer even herhalen en uitleggen.
2. Je kan uitleggen hoe politiek links en politiek rechts naar de verzorgingsstaat kijkt.
3. Je kan uitzoeken en uitleggen hoe een politieke partij tegenover de verzorgingsstaat staat.

Slide 2 - Slide

De 4 functies
Wat waren ook alweer de 4 functies van de verzorgingsstaat?
-V
-V
-V
-V

Slide 3 - Slide

De 4 functies:

1. Verzorgen
2. Verzekeren
3. Verheffen
4. Verbinden

Slide 4 - Slide

Politiek links en rechts
Links                    Midden                              Rechts

Bestaanszekerheid        Solidariteit     Eigen verantwoordelijkheid

Slide 5 - Slide

Opdracht
Zoek van een politieke partij 2 standpunten op over de verzorgingsstaat. 
Tip: Veel politieke partijen hebben een eigen site!


3 minuutjes, dan bespreken we het!
timer
3:00

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Maken
Maak de volgende opdrachten uit je werkboek:
-bladzijden 92-93
-opdrachten 17 (vragen 1-3) , 18 en 19.
-Vraag? Steek even je hand omhoog.
-Klaar? Pak je rust.
-Na de tijd kijken we het na.
timer
12:00

Slide 8 - Slide

Instructie spel
-Hou je groene, blauwe en rode voorwerpen bij de hand!
-Er komt een stelling of vraag in beeld en jij antwoord met een van de 3 mogelijkheden die ook in beeld staan. Het is allemaal eigen mening!
-Hoe antwoord je? Door je groene, blauwe of rode voorwerp omhoog te houden.
-Daarna krijg je van mij een aantal punten die je moet bijhouden.

-Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de meeste punten!

Slide 9 - Slide

Stelling 1
De vraag/stelling: Hoe moet solidariteit volgens jou terugkomen in de verzorgingsstaat?

Groen: Solidariteit met bestaanszekerheid.
Blauw : Solidariteit met een mix tussen politiek links en rechts.
Rood: Solidariteit met eigen verantwoordelijkheid.

Slide 10 - Slide

Stelling 2
De vraag/stelling: Hoe zie jij de sociale wetgeving?

Groen: Het is goed dat zwakkeren in de samenleving ergens op kunnen terugvallen.
Blauw: Prima, maar liever moeten mensen onderling voor elkaar zorgen i.p.v. dat de overheid dat doet.
Rood: Het is oke, mensen moet in eerste instantie voor zichzelf kunnen zorgen.

Slide 11 - Slide

Stelling 3
De vraag/stelling: De gemengde economie is.......

Groen: Fijn want de overheid kreeg meer invloed.
Blauw: Prima oplossing voor meer stabiliteit.
Rood: Mwah, de vrije markt heeft hierdoor wat beperkingen gekregen.

Slide 12 - Slide

Stelling 4
De vraag/stelling: Hoe kijk jij naar de 4 functies van de verzorgingsstaat?

Groen: Het is goed dat het er is. Bij 'verzekeren' moeten er wel strenge voorwaarden zijn.
Blauw: Fijn dat we mensen die het nodig hebben kansen en verzorging kunnen bieden.
Rood: De functie van 'verbinden' wordt onderschat door mensen.

Slide 13 - Slide

Stelling 5
De vraag/stelling: Hoe kijk je naar de functie van 'verheffen', het kansen aanbieden aan mensen?

Groen: Als mensen de kansen niet pakken is dat hun eigen schuld.
Blauw: Iedereen moet gelijke kansen hebben.
Rood: Zorg met elkaar dat we kansen kunnen creëren voor mensen die dat nodig hebben.

Slide 14 - Slide

Stelling 6
De vraag/stelling: Als je niet in je eigen levensonderhoud kan voorzien, dan is de overheid.....

Groen: er om tijdelijke ondersteuning te bieden.
Blauw: de garantie om daarin te kunnen voorzien.
Rood: paraat om hulp te bieden als het onderling niet lukt.

Slide 15 - Slide

Stelling 7
De vraag/stelling: Het belastingstelsel moet ervoor zorgen dat......

Groen: het inkomensverschil wat kleiner wordt.
Blauw: hardwerkend Nederland zo veel mogelijk van zijn verdiende geld kan genieten.
Rood: de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Slide 16 - Slide

Stelling 8
De vraag/stelling: Het leenstelsel voor studenten moet......

Groen: worden aangepast.
Blauw: zo blijven.
Rood: terug naar de basisbeurs.

Slide 17 - Slide

Stelling 9
De vraag/stelling: Hoe sta je tegenover de bijstandsuitkering?

Groen: Het bedrag mag omhoog en de kansen moeten geboden worden om weer aan het werk te kunnen.
Blauw: Er moeten strakke regels aan verbonden zitten en die mensen moeten weer z.s.m. aan het werk.
Rood: Het bedrag mag flink omhoog en er moet worden ingezet op goede scholing zodat ze weer aan het werk kunnen.

Slide 18 - Slide

Stelling 10
De vraag/stelling: Het eigen risico in de zorg moet worden....

Groen: afgeschaft.
Blauw: verlaagd.
Rood: blijven bestaan.

Slide 19 - Slide

Uitkomst
*10-16 punten:
Links-> solidariteit met bestaanszekerheid.
*17-23 punten:
Midden-> solidariteit met punten van beide kanten.
*24-30 punten:
Rechts-> solidariteit met eigen verantwoordelijkheid.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Plan maken
Bedenk met een klasgenoot een plan voor het telefoongebruik op scholen.
Enkele eisen:
-Er moet een verandering voorgesteld worden.
-Je moet minimaal 2 voordelen van jullie plan kunnen omschrijven.
-Jullie moeten zelf het ook echt eens zijn met jullie plan!
timer
5:00

Slide 22 - Slide