Methodiek MZ les 3

1 / 17
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

methodisch werken

Slide 2 - Mind map

methodisch werken 
een vaste doordachte manier van werken om een bepaald doel te bereiken.
werken volgens een bepaalde methode

Slide 3 - Slide

methode
- over wie gaat het
- wat wil ik met de methode bereiken
- hoe ga ik te werk
- wanneer neem ik welke stappen
- wat is samenhang en faserinh van de stappen

Slide 4 - Slide

methodisch werken
1 is doelgericht (wat is het doel)
2 planmatig (werken volgens stappen)
3 procesmatig (moet je dingen bijsturen)
4 bewust (goed nadenken over wat je doet)

Slide 5 - Slide

wat zijn de 8 levensterreinen voor de basis van methodisch werken

Slide 6 - Open question

wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alles stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 7 - Quiz

blz 113 wat hoort er allemaal bij fase 1 de voorbereiding

Slide 8 - Open question

fase 2: wat hoort er allemaal bij de uitvoering

Slide 9 - Open question

fase 3: wat hoort er bij de afrondingsfase

Slide 10 - Open question

smart
specifiek
meetbaar
acceptabel
realistisch
tijdgebonden

Slide 11 - Slide

evalueren
is het tussentijds of achteraf beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf opgestelde criteria

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

visie
een visie is een bepaalde kijk op iets, een gezichtspunt, een richtinggevende zienswijze

het is het gewenste langetermijnperspectief van een bedrijf/ afdeling

Slide 15 - Slide

waardoor wordt een visie beinvloed

Slide 16 - Open question

opdrachten maken 
blz 96 - 100
opdracht 1, 2 3, 4, 6 

Slide 17 - Slide