Present perfect lesson 2KGT Theme 4

Never have I ever...
1 / 35
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2,3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Never have I ever...

Slide 1 - Slide

Never have I ever .....
als het gaat over iets dat je nog nooit in je leven hebt gedaan, gebruik je dus ook de Present Perfect. 
Praat je over een iets wat in het verleden  zo was maar nog steeds relevant -of gewoon nog niet voorbij is?
Gebruik de Present Perfect

 'Never have I ever eaten insects'.
 'Never have I ever caught Corona '.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Present Perfect 

        
Have/has + Past participle
                  (voltooid deelwoord)

Slide 4 - Slide

Have or Has? I have
you have
he/she/it has
we have 
you have 
they have
she/he/it 
(shit) =
HAS 
I/you/they/we =
HAVE
...
depends on the subject
 
Subject = het onderwerp van de zin: WIE wat doet  


Slide 5 - Slide

Slide 6 - Drag question

Slide 7 - Drag question

They .............never
jumped out of a plane
A
has
B
have

Slide 8 - Quiz

He....... never
ironed his clothes on a cliff
A
has
B
have

Slide 9 - Quiz

Wat is dat andere woord ook alweer?


Regular verb                      Irregular verb 
the Past Participle
(het voltooide deelwoord)
1
2

Slide 10 - Slide

play - played
walk - walked
work - worked
want - wanted
past participle 
=
Infinitive (stam) +(e)d

1: REGULAR VERBS    
50 regular verbs

Slide 11 - Slide

I have never .......an icy mountain
(to climb)

Slide 12 - Open question

You have never ..........on a tightrope?
(to walk)

Slide 13 - Open question

past participle = 3rd row verbs  
to do -  did - done
to fly - flew - flown
to fight - fought - fought 
2: IRREGULAR VERBS

Slide 14 - Slide

  Infinitive (stam).            Past Simple                   Past Participle
3 tijden/rijtjes irregular verbs
daarover ging de SO:

to do                                      did                                          done
to fly                                     flew                                         flown
to go                                    went                                        gone
hele werkwoord
1
verleden tijd
2
voltooid deelwoord
3

Slide 15 - Slide

Welke ken je nog?
Fill in an irregular
PAST PARTICIPLE

Slide 16 - Mind map

I .......(never - to fall) down
in public

Slide 17 - Open question

I...........(never - to see)
a ghost

Slide 18 - Open question

have never fallen down
have never seen a ghost

Slide 19 - Slide

I ........(never - to meet)
my idol

Slide 20 - Open question

I .........(never - to make)
a prank call

Slide 21 - Open question

have never met my idol
have never made a prank call

Slide 22 - Slide

I .........(never - to give)
myself a haircut

Slide 23 - Open question

I .........(never - to eat)
something really sour

Slide 24 - Open question

have never given
have never eaten

Slide 25 - Slide

He ......... (never - to run)
on bionic boots

Slide 26 - Open question

I .........(never - to swim)
with a shark

Slide 27 - Open question

He ..........(never -to cheat)
on a test

Slide 28 - Open question

Peter ......(never - to catch)
a baseball

Slide 29 - Open question

She ........ (never to drive)
an invisible car before

Slide 30 - Open question

3

Slide 31 - Video

03:12-03:19
What did you say?
Vul nu de missende werkwoorden die je hoort in!
Let op je spelling!
Make the present perfect perfect.

Slide 32 - Slide

03:23


HAVE WE
A
meet
B
met

Slide 33 - Quiz

03:38

I ____________ rather attached to them.

Slide 34 - Open question

Slide 35 - Slide