1GL- Steden par. 8

Bepalen waar je bent
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Bepalen waar je bent

Slide 1 - Slide

Par. 7: Plaatsbepaling op aarde
* Wat leer je?

- Je weet hoe coördinaten werken.
- Je kunt met coördinaten bepalen waar een plaats op de wereld ligt

Slide 2 - Slide

Het juiste vak zoeken
* De letter geeft de kolom aan
* Het cijfer geeft de rij aan
* Letter en cijfer samen:     
Coördinaten

Slide 3 - Slide

Bekijk bron 2 op blz. 51 in je handboek. Koppel de coördinaten aan de stad. 
Moskou
Parijs
Minsk
Rome
E4
G3
H3
F4

Slide 4 - Drag question

Breedtegraad
* Graadnet
- Horizontale lijnen: breedtecirkels
    - evenaar  verdeelt de aarde in twee helften      
            - noordelijk halfrond 
            - zuidelijk halfrond
* 90º NB: Noordpool
* 90º ZB: Zuidpool
- Nederland ligt tussen 51º NB  en 53,5º NB

Slide 5 - Slide

Wat betekenen NB en ZB?

Slide 6 - Open question

Door welk werelddeel loopt de Evenaar?
A
Noord-Amerika
B
Australië
C
Zuid-Amerika
D
Europa

Slide 7 - Quiz

Lengtegraad
* Verticale lijnen: lengtecirkels
    - belangrijkste:  nulgradenlijn of
nulmeridiaan, loopt over Greenwich
* Ten oosten tot 180º: oosterlengte (OL)
* Ten westen tot 180º: westerlengte (WL)

* Nederland tussen 3,5º OL en 7º OL

Slide 8 - Slide

Wat is waar over de nulgradenlijn? Twee antwoorden zijn goed.
A
Dit is de belangrijkste lengtecirkel.
B
Dit is de belangrijkste breedtecirkel.
C
Hij verdeelt de aarde in het noordelijk en zuidelijk halfrond.
D
Hij verdeelt de aarde in het oostelijk en westelijk halfrond.

Slide 9 - Quiz

Positie bepalen met het graadnet
* Kruispunt van breedtecirkel en lengtecirkel
- Eerst breedtegraad, dan lengtegraad

* Midden van Nederland: 52º NB, 5º OL

Slide 10 - Slide

Precies je plaats bepalen
* Graad is verdeeld in zestig minuten
* Minuut is verdeeld in zestig seconden
* Gps maakt ook gebruik van het graadnet
    - op je telefoon
    - in het wegverkeer
    - in de scheepvaart
    - in het luchtverkeer

Slide 11 - Slide

Waarom is het lastig om precies de locatie van je huis aan te geven met hele graden?

Slide 12 - Open question

Zelfstandig werken
1.7 online maken! 
Klaar?
Maak Test jezelf van 1.7 

Klaar? 
Afmaken 1.9 (Randstad)

Slide 13 - Slide