PDO Les 5a Taal en denken

Pedagogiek Opvoeding & Ontwikkeling
                          Hoofdstuk 6
1 / 19
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Pedagogiek Opvoeding & Ontwikkeling
                          Hoofdstuk 6

Slide 1 - Slide

Nodig bij de komende lessen:

* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling Ho.6
* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen


Slide 2 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- terugblik op de vorige les
- doelen van de les 
- start met inleveropdracht 
-  huiswerk voor volgende week

Slide 3 - Slide

Van welke ontwikkeling is sprake bij:
Leren wat goed en kwaad is
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Cognitieve ontwikkeling
C
Morele ontwikkeling
D
Emotionele ontwikkeling

Slide 4 - Quiz

Welke van de zintuigen is het beste in staat om emotionele herinneringen op te roepen?

Slide 5 - Open question

Als je waarnemingen en ervaringen combineert, spreken we over:
A
Begrijpen
B
Denken
C
Ontwikkeling
D
Vaardigheden

Slide 6 - Quiz

Wat is een ander woord voor cognitie?
A
Begrijpen
B
Gevoel
C
Inzien
D
Kennis

Slide 7 - Quiz

Lev Vygotsky heeft het over
"de zone van de naaste ontwikkeling"
Wat houdt dat in?

Slide 8 - Open question

_________________Doelen van deze les:________________________

Je maakt een start met opdracht 2

Aan het eind van de les kun je uitleggen hoe taal en denken te maken hebben met het zelfbewustzijn.Slide 9 - Slide

Werken aan je opdracht 


timer
15:00

Slide 12 - Slide

                   Start hoofdstuk 6
Boek: Opvoeding en Ontwikkeling

Slide 13 - Slide

__________Onderwerpen die aan bod komen:_________

6.1 Taal en denken
6.2 Taalontwikkeling bij het jonge kind
6.3 Taalontwikkeling bij oudere kinderen
6.4 Meertaligheid

Slide 14 - Slide

6.1 Taal en denken
6.1 Taal en denken

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Ontluikende geletterdheid
0 -  4 jaar
Wanneer het kind zich bewust wordt van geschreven tekens en wat de functie van die tekens is.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

huiswerk
________________________________Aan de slag________________________________________

- Doorlezen de leerstof van § 6.1 
- theorievragen van § 6.1  werkboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'

Huiswerk:_______________________________________________________________________
-bovenstaande nog niet aan toegekomen? Dan wordt dat huiswerk voor de komende les.
                                                                       ~succes!~Slide 19 - Slide