herhalen stromingen

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen

Slide 1 - Slide

Deze les 
- Korte herhaling Links en Rechts aan de hand van uitspraken 

-Politieke stromingen behandelenSlide 2 - Slide

Indeling van politieke partijen

Links of rechts 

(hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


Politieke stroming                    

(hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 3 - Slide

Uitspraak 1: links of rechts?
De belastingen in Nederland zijn veel te hoog.

Slide 4 - Slide

Uitspraak 2
De overheid moet opkomen voor mensen met een laag inkomen.

Slide 5 - Slide

Uitspraak 3
De overheid moet zorgen voor veiligheid in het land, en zich verder niet te veel met de burgers bemoeien.

Slide 6 - Slide

Uitspraak 4

Het regelen van hoe lang werknemers moeten werken is geen overheidstaak.

Slide 7 - Slide

Uitspraak 5
Grote verschillen in rijkdom zijn oneerlijk.

Slide 8 - Slide

De Tweede Kamer....hoe worden die zetels verdeeld? 

Slide 9 - Slide

Indeling van politieke partijen

Links of rechts 

(hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


Politieke stroming                    

(hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 10 - Slide

Wat zijn politieke stromingen?

Verzameling ideeën over wat belangrijk is in de maatschappij en hoe mensen het beste met elkaar kunnen samenleven.


Slide 11 - Slide

Politieke stromingen


Indeling van politieke partijen volgens een waarde: vrijheid, gelijkheid of geloof

Slide 12 - Slide

Liberalisme
 • Belangrijkste waarde : Vrijheid !!

 • je leven zelf inrichten zoals jij wil --> Persoonlijke vrijheid

 • Weinig regels voor de economie--> economische vrijheid

 • Passieve rol van de overheid: zo min mogelijk bemoeien met de mensen

Slide 13 - Slide

Economishche vrijheid
Persoonlijke vrijheid
1. Minder regels voor bedrijven
2.  ' Als alle lonen gelijk zijn, verdwijnt de prikkel om te werken' 
3. Mijn seksuele geaardheid heeft niemand iets over te zeggen. 
4. 'Als ik abortus wil plegen, is dat mijn eigen keuze.' 
5.  ' Als ik een bedrijf op wil richten doe ik dat.' 

Slide 14 - Slide

Sociaal-democratie


  gelijkwaardigheid en solidariteit zijn belangrijke waarden.

  • Actieve rol van de overheid: mensen helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen


  • Meer gelijkheid tussen mensen
  •  (ook in lonen)


  Slide 15 - Slide

  Christen-democratie

  • Katholiek/protestant


  • Bijbel als uitgangspunt   • Naastenliefde


   * overheid alleen optreden het nodig is

   Slide 16 - Slide

   Maken paragraaf 3 in je werkboek.

   Maak eerst een schema in je schrift over de stromingen op de volgende dia. 

   Slide 17 - Slide

   Slide 18 - Slide

   Wat gaan we doen?
   Schrijf van elke politieke stroming (3)  de volgende kenmerken op je blad:

   - Is het vooral een linkse of rechtse stroming?
   -Wat zijn de belangrijkste waarden van de stroming?
   -Wat is de rol van de overheid?
   -Welke politieke partijen horen bij de stroming?


   Slide 19 - Slide

   Liberalisme
   rechtse stroming
   Economische vrijheid: 
   persoonlijke vrijheid

   Passieve houding, niet teveel bemoeien

   VVD, D66, PVV

   Slide 20 - Slide

   sociaal democraten
   Links 

   Solidariteit en gelijkheid 
   Actieve overheid

   Pvda, Cda, GL , SP

   Slide 21 - Slide

   Christen-democraten
   Geloof en naastenliefde, christendom/katholiek 

   alleen als het nodig is moet je mensen helpen

   CDA, Christen Unie, SGP

   Slide 22 - Slide

   0

   Slide 23 - Video