BPV P2 W4

BPV periode 2 week 4
stage ervaringen week 4
Stagegegevens mailen.
werken aan opdrachten. 

1 / 12
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

BPV periode 2 week 4
stage ervaringen week 4
Stagegegevens mailen.
werken aan opdrachten. 

Slide 1 - Slide

Stage gegevens en bezoek
 • stagegegevens mailen: school, naam en email begeleider(s) en telefoonnummer stageschool.   Marwa, Ise Jennefer
 • stage inloopbezoek, ik bel volgens rooster (komt nog) in via teams jullie maken rondleiding door school via jullie teams op telefoon. ook voorstellen van je begeleider in de stageklas. 

Slide 2 - Slide

Les 3 Observeren voor examen A
 • Wat is het?
 • Hoe doe je het?
 • Wat doe je ermee?
 • Wanneer mag je hiermee starten op stage?
 • Wat moet ik oefenen op stage?
 • Wat moet ik inleveren op ITS- Learning.

Slide 3 - Slide

Oefenen 1: Zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg
- Observeer gedurende 15 minuten in/buiten de klas de zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg Verbind hier nog geen conclusies aan.

- Beschrijf welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid
- Bespreek met je stagebegeleider welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren
Met beroepsvaardigheden worden vaardigheden in de begeleiding ten aanzien van sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, praten en uitleggen, structureren en grenzen stellen bedoeld. maak aantekeningen voor in je verslag.
Dit verwerk je allemaal in één verslag dit verslag lever je in op ITS-Learning. opdracht O1

Slide 4 - Slide

Oefenen 2: Zelfredzaamheid ten aanzien van planmatig werken
- Observeer gedurende 15 minuten in/buiten de klas de zelfredzaamheid ten aanzien van planmatig werken Noteer wat zij zelf doen in feitelijke waarnemingen. Verbind hier nog geen conclusies aan.
 
- Beschrijf welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid
- Bespreek met je stagebegeleider welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren, verwerk deze in je verslag.
- Je maakt aantekeningen van je bevindingen.

Dit verwerk je allemaal in één verslag dit verslag lever je in op ITS-Learning. opdracht O2

Slide 5 - Slide

Wat is het verschil tussen waarnemen en observeren?

Slide 6 - Open question

Welke observatie gebruik je voor examen A
Observeer gedurende 15 minuten in/buiten de klas de zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg en executieve functies planmatig werken van 2 leerlingen . Verbind hier nog geen conclusies aan.
Je gaat na overleg met je stage begeleider 1 leerling gericht observeren, die
moeite heeft met zelfredzaam zijn en 1 andere leerling die problemen heeft met planmatig werken.
Je maakt 2x een feitelijke beschrijvende observatie van deze situaties. 

Slide 7 - Slide

Observeren
Je gaat geduerend 15 minuten feiten opschrijven:
Je schrijft nauwkeurig op wat je ziet- je wilt het gedrag begrijpen en dus schrijf je precies op wat iemand doet. Dus als bijvoorbeeld een kind opstaat en naar de meester toeloopt, schrijf je dat ook zo op.

Een observatie is pas goed als hij objectief is. Objectief: dat je daadwerkelijk opschrijft wat je ziet (gebeuren). Dat wat daadwerkelijk gebeurt noem je een feit. Iemand anders kan dezelfde feiten zien.

Zorg dat je observatie niet subjectief is: subjectief zijn meningen of gedachten.
 

Slide 8 - Slide

Wanneer starten?

Als opdracht V1 en V2 zijn ingeleverd op ITS-Learning en voldaan zijn.
Dan pas ga je vertellen aan je stage begeleider welke theorie je hebt opgezocht en gaat dan kijken welke 2 leerlingen je kan gaan observeren voor de opdracht oefenen 1 en 2

Slide 9 - Slide

Hoe en wat oefenen?
 • je voert 2 observaties uit.
 • Beschrijf na elke observatie: welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid en zo ook van het het planmatig werken 
 • Bespreek met je stagebegeleider welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om beide leerlingen hiertoe te kunnen stimuleren. Maak aantekeningen voor in je verslag.

Slide 10 - Slide

Wat lever ik in op IL
Je maakt van elke observatie een apart verslag met daarin :
 • welke mogelijkheden jij ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid en zo ook van het het planmatig werken 
 • welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om de leerling hiertoe te kunnen stimuleren.

Lever de verslagen apart in op ITS-Learning bij opdracht oefenen 1 en opdracht oefenen 2

Slide 11 - Slide

Vragen???
succes met het maken van de opdrachten en vertel erover aan je stage begeleider.

Slide 12 - Slide