2.1 China Introductie en 2.1

Het Chinese keizerrijk    ~x - 1912
1 / 33
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Het Chinese keizerrijk    ~x - 1912

Slide 1 - Slide

你 好吗 / 你 好吗
1. HET OUDE CHINA
2. CHINA EN EUROPA; VAN BEWONDERING NAAR AFKEER
3. BINNENLANDSE PROBLEMEN IN CHINA
4. BUITENLANDSE PROBLEMEN VOOR CHINA

Slide 2 - Slide

Xi Jinping herschrijft geschiedenis en beheerst zo toekomst van China
Xi Jinping is de grote afwezige bij de klimaattop in Glasgow. Hij is met een een select clubje het officiële verhaal van de Communistische Partij aan het herschrijven. Zo gaat dat, in een land zonder publiek debat, schrijft Robbert de Witt op 10 november 2021 in Elseviers Weekblad.

Slide 3 - Slide

Museum van de Chinese communistische partij"De tentoonstelling in het museum begint met de Opiumoorlogen in de 19de eeuw, als Engeland de Chinezen het verslavende opium in de maag splitst, en met veel geweld toegang tot Chinese havens en het binnenland afdwingt. Het is het begin van een Eeuw van Vernedering waar het land dankzij de Communistische Partij als een feniks uit oprees. Die identiteit van ‘historisch slachtofferschap’ kleeft nog altijd aan de Chinezen. Kritiek en aanvallen uit het buitenland doen ze bijna automatisch af als ‘vijandig’ of ‘anti-Chinees’, zeggen waarnemers." (Bron: Trouw, 1 juli 2021)

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Xi Jinping
Politieke reclame?

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat is de kern van deze boodschap?

Slide 8 - Open question

It's the history, stupid!

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

China 18de eeuw, een machtig keizerrijk
- welvarend
- sterk gecentraliseerd
- effectief functionerend

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Wat maakte het keizerrijk tot de 18de eeuw succesvol?

Slide 18 - Slide

De Chinese Muur die Qin Shi Huangdi liet bouwen om de noordgrens van het rijk te beschermen. Hij is wel 6000 km lang!
Later door de Yuan Dynastie verhoogd.

Slide 19 - Slide

Hal van het terracotta leger. Helaas zijn vele beelden verloren gegaan tijdens opgravingen.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Een paleis voor de eeuwigheid
Qin Shi Huangdi liet 700.000 mensen werken aan zijn graf. Dit duurde bijna 40 jaar. Er werden ook 7000 soldaten gemaakt om het graf te beschermen (Terracotta leger). 

Slide 22 - Slide

1.  Confucianisme
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
Overige kenmerken:
voorouderverering - sober leven - hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 
Gaat uit van de 5 menselijke relaties. De wereld is ordelijk als iedereen zijn juiste rol kent:
1. Vader (liefde) - Zoon (eerbied)
2. Oudere broer (zorgzaam) - jongere broer (nederig)
3. Man (rechtvaardig) - vrouw (gehoorzaam)
4. Oudere (menselijk) - jongere (dankbaar)
5. Regeerder (menselijk) - onderdaan (trouw)
Er is dus sprake van een duidelijke hiërarchie

Slide 23 - Slide

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, 
de keizer streeft het welzijn van het volk na.

2. Het Hemels Mandaat

Slide 24 - Slide

Vlag van de Qing dynastie
De Manchu's komen oorspronkelijk uit Mantsjoerije. Ze vormden een minderheid in China. Slechts 2% van de Chinezen waren Manchu.
Deze Manchu keizers oefenden hun macht door veel Chinese traditeis en regels over te nemen. 
Wel voerden ze in dat alle mannen hun voorhoofd kaal moesten scheren en hun haar in een staart moesten dragen. Dit was een teken van onderwerping aan de Manchu keizers

Slide 25 - Slide

Alleen toegankelijk voor de Keizer en zijn familie en voor zijn medewerkers

Slide 26 - Slide

3.  Efficiënte organisatie
Mandarijnen (ambtenaren)


Slide 27 - Slide

Verwerking
Maak (blz. 33 en 34):  Introductie - opdr. 1 en 2 en  §2.1 - opdracht 7 

Slide 28 - Slide

3.4

Slide 29 - Open question

3.5

Slide 30 - Open question

3.7

Slide 31 - Open question

3.10

Slide 32 - Open question

3.14

Slide 33 - Open question