20.2 Opname en transport van water 6V 2223

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
20.2 Opname en transport van water
1 / 28
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 28 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
20.2 Opname en transport van water

Slide 1 - Slide

Doel 20.2
Je leert hoe planten hun waterhuishouding regelen
Je leert hoe hoge bomen water in hun toppen krijgen

We beginnen dus bij 20.2 en niet bij 20.1
20.1 doen we op het laatst 

Slide 2 - Slide

Opname water
Planten nemen water (met opgeloste mineralen) op in de wortelharen.

Een wortelhaar is een uitstulping van een epidermiscel van de wortel


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Apoplast-route:
Via celwanden

Slide 7 - Slide

Symplast-route:
Via cellen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Endodermis: actief transport van mineralen

Slide 10 - Slide

Endodermis: osmose van water

Slide 11 - Slide

Worteldruk 0,05 - 0,5 MPa
KRACHT 1

Slide 12 - Slide

Centrale cilinder
Binnen de endodermis ligt de centrale cilinder.

In de centrale cilinder liggen 2 vaatsystemen:

Houtvaten (Xyleem): water en mineralen omHoog
Bastvaten (Zeefvaten/ Phloeem): water en organische stoffen meestal naar Beneden

Slide 13 - Slide

Centrale cilinder (BINAS 91B)

Slide 14 - Slide

Watertransport in houtvaten
Cohesie: watermoleculen trekken elkaar aan (waterkolom)
Adhesie: watermoleculen ‘plakken’ aan de wand van de houtvaten

Houtvat van 25μm – waterkolom van 60 cmKRACHT 2

Slide 15 - Slide

Verdamping
In de bladeren zitten huidmondjes, die zorgen voor de gaswisseling in planten en hieruit verdampt ook water.Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Watertransport in houtvaten
Door verdamping van water in de bladeren wordt vanuit de bladeren het water naar boven ‘gezogen’ - verdampingsstroom


Verdampingsstroom kan zorgen voor voldoende kracht voor een waterkolom van 100 meter.KRACHT 3

Slide 18 - Slide

KRACHT 3
KRACHT 2
KRACHT 1

Slide 19 - Slide

Waterpotentiaal/ waterdruk
Waterpotentiaal (Ψ - psi) = de optelsom van alle krachten die van invloed zijn op het watertransport:
Worteldruk/ Adhesie/ Cohesie/ Verdamping/ Zwaartekracht/ Osmose.

Eenheid: Pa (druk)Slide 20 - Slide

Waterpotentiaal/ waterdruk
Waterpotentiaal (Ψ - psi) voor zuiver water is 0 (nul).
Waterpotentiaal (Ψ - psi) van water met opgeloste stoffen is negatief.

Water stroom altijd naar de laagste Ψ.Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Guttatie: druppelen van planten uit de bladeren als de verdamping klein is en de worteldruk groot

Slide 23 - Slide

Als de luchtvochtigheid hoger wordt dan wordt de Ψ
A
Minder negatief
B
Negatiever
C
Minder positief
D
Positiever

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Slide

Doel 20.2
Je hebt geleerd hoe planten hun waterhuishouding regelen
Je hebt geleerd hoe hoge bomen water in hun toppen krijgen

BINAS 81E Plantaardig transportweefsel
BINAS 91A Anatomie blad
BINAS 91B Anatomie wortel


Slide 26 - Slide

Begrippen 20.2
wortelharen, epidermis, apoplast-route, symplast-route, endodermis(cellen) , bandjes van Caspari, worteldruk, guttatie, houtvaten, cohesie, adhesie, verdampingsstroom, waterpotentiaal (psi - ψ), huidmondjes

Slide 27 - Slide

Huiswerk
In de online methode.
Kies leerweg B.
20.2: alle vragen

Slide 28 - Slide