3.1 China en het modern imperialisme- IV

HC China
1842-2001
1 / 18
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

HC China
1842-2001

Slide 1 - Slide

3.1 China en het modern imperialisme
Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht? (1842-1911)

Slide 2 - Slide

Herhaling vorige les

Slide 3 - Slide

Welke twee volksopstanden vonden plaats tussen 1851 en 1964 in China?

Slide 4 - Open question

Was was de Zelfversterkingsbeweging?

Slide 5 - Mind map

Wat was GEEN reden voor het ontstaan van de Zelfversterkingsbeweging
A
ontevredenheid onder de bevolking
B
opmars van imperialistische mogendheden
C
China werd geïnspireerd door Japan
D
China wilde terug naar de oude Chinese waarden

Slide 6 - Quiz

Zelfversterkingsbeweging - 1861: 
 militaire en technische modernisering

Slide 7 - Slide

Hoe besloot de keizer onder invloed van de Zelfversterkingsbeweging het bestuur te moderniseren?

Slide 8 - Open question

Modernisering bestuur:
- Democratisering bestuur
- Onderwijs verbeteren
- Leger verbeteren

Slide 9 - Slide

- Er kwamen een aantal hervormingen --> dit zorgde voor tegenstanders
- Cixi (keizerin-weduwe) steunde de tegenstanders
- Ze nam macht over van de keizer en draaide veel hervormingen terug

Slide 10 - Slide

Bokseropstand- Geheimzinnige rebellen beweging: Genootschap der Vuisten van de Gerechtvaardigde Eensgezindheid (Boksers)
- Gewelddadige acties tegen westerse imperialisten
- Ze kregen steun van keizerin Cixi

Slide 11 - Slide

1900: na een aanval op de ambassadewijk in Beijing en de moord op een Duitse diplomaat, grepen internationale troepenmachten in en versloegen de Boksers
Gevolg -> een ongelijk verdrag met daarin:
- herstelbetalingen
- bestraffing Bokserleiders
- Westerse mogendheden mochten permanent troepen in China vestigen

Slide 12 - Slide

Gevolgen Cixi:
- Macht van de Qing verder verzwakt door steun Cixi aan rebellen
- Leger werd gemoderniseerd, examenstelsel afgeschaft, meer mogelijkheden tot inspraak bestuur (hervormingen om Qing te redden)
- Cixi overleed, Puyi op de troon (3 jaar oud)

Slide 13 - Slide

Revolutie
- Revolutionaire ideeen verspreidden zich snel in China
- Nieuwe nationalistische beweging olv Sun Yatsen
- Qing-dynastie kwam ten val 
(1644-1912)
- Shikai president Republiek China 

Slide 14 - Slide

Wat zijn volgens jou de belangrijkste oorzaken van het verzet tegen de Qing dynastie in de 19de eeuw?

Slide 15 - Mind map

De leidende vraag luidt: Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?
 In het antwoord moeten de volgende kenmerkende aspecten zijn verwerkt:
Kenmerkend aspect 33, De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.
Kenmerkend aspect 44, Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.
In de toelichting daarbij moet worden ingegaan op het verzwakken van de macht van het keizerlijk bewind en het toenemen van de maatschappelijke onrust door de groeiende westerse invloed in China.


Slide 16 - Slide

Opdracht - 13d
Inventariseer uit deze paragraaf de gebeurtenissen die geleid hebben tot het verminderen van de regionale macht van het Chinese Keizerrijk.
Maak daarvan een chronologisch overzicht.
Geef vervolgens aan of het verliezen van de positie als grootmacht het gevolg is van een specifieke gebeurtenis of juist het resultaat van een langdurige ontwikkeling.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide