Blok 5b Materiaal en omgeving !!nog afmaken!!

Hoofdstuk 2 Materiaal en omgeving
1 / 10
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 2 Materiaal en omgeving

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
 - doelen van deze les
- paragraaf 2.3 en 2.4
- huiswerk

Slide 2 - Slide

Dagritme
Dagritmematerialen bieden kinderen structuur

Dagritmekaarten bevorderen vooruitkijken en terugkijken

Week- of maandkalender stimuleert momenten van het jaar herkennen

Pictogrammen geven op simpele manier aan wat de bedoeling is

Routinematerialen brengen ritme in de dag en de week

Vraag: wat zie jij aan dagritmematerialen terug in jouw bpv klas?
2.3 Dagritmematerialen

Slide 3 - Slide

.....
.....................
2.4 Materiaal afstemmen op de doelgroep

Slide 4 - Slide

.....
.....................
2.3 Dagritmematerialen

Slide 5 - Slide

.....
.....................
2.3 Dagritmematerialen

Slide 6 - Slide

.....
.....................
2.3 Dagritmematerialen

Slide 7 - Slide

.....
.....................
2.3 Dagritmematerialen

Slide 8 - Slide

.....
.....................
2.3 Dagritmematerialen

Slide 9 - Slide

Huiswerk 
Lezen: Goed doorlezen (herhaling van de les) § 2.1     
             Voorbereiding voor de volgende les § 2.2 &  § 2.3  

Maken: Theorievragen § 2.3 en 2.4                                                                
                   
                  Let op: Volgende week inleverdatum voor de tekenopdracht. 

Slide 10 - Slide