PDO - Les 2

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 03
Les 2
1 / 17
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 03
Les 2

Slide 1 - Slide

Terugblik 2.1 en 2.2
- Boek: Didactiek, Communicatie en Organisatie
- Vragen n.a.v. de gelezen paragrafen?

Slide 2 - Slide

Onder welk soort materiaal valt een puzzel?
A
speelleermateriaal
B
ongevormd materiaal
C
vormgevend materiaal
D
constructiemateriaal

Slide 3 - Quiz

Onder welk soort materiaal valt 'Lego'?
A
speelleermateriaal
B
ongevormd materiaal
C
vormgevend materiaal
D
constructiemateriaal

Slide 4 - Quiz

Wat is het verschil tussen vormgevend en ongevormd materiaal?

Slide 5 - Open question

Ongevormd                        Vormgevend
zand                                                                         karton
klei                                                                            hout
water                                                                        plastic

Slide 6 - Slide

Inhoud van vandaag
2.3  Dagritmematerialen
2.4 Materiaal afstemmen op de doelgroep

Slide 7 - Slide

Wat is het doel van
dagritme-materialen?

Slide 8 - Mind map

Waar en wanneer zien jullie in je bpv-groep dat de kinderen het dagelijks leven naspelen?

Slide 9 - Open question

2.3 Dagritmematerialen
Dagritmematerialen bieden kinderen structuur

  • Dagritmekaarten bevorderen vooruitkijken en terugkijken 
  • Week- of maandkalender stimuleert momenten van het jaar herkennen
  • Pictogrammen geven op simpele manier aan wat de bedoeling is
  • Routinematerialen brengen ritme in de dag en de week

Slide 10 - Slide

2.4 Materialen afstemmen op doelgroep
  • Dagelijkse gebruiksvoorwerpen:
              het ‘echte’ leven naspelen 

  • Huishoudelijke voorwerpen:
              bekers, lepels, verkleedspullen

  • Open materialen:
               ‘doen alsof’ > verkleedspullen

Slide 11 - Slide

2.4 Materialen afstemmen op doelgroep
 Door spel: 
--->  Zelfvertrouwen en eigenwaarde versterken
--->  Succeservaring beleven 

Belangrijk:
  • Kinderen kunnen zelf met het materiaal aan de slag.
  • Er valt direct iets te beleven.
                   (denk o.a. aan zand door je vingers, gieten van water)

Slide 12 - Slide

2.4 Materialen afstemmen op doelgroep
Veiligheid
 ---> Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen veiligheidseisen

Belangrijk:
1. Houd in de gaten of materialen veilig zijn.
2. Houd in de gaten of de materialen op een veilige manier gebruikt worden door de kinderen.

Slide 13 - Slide

Gebruik van media
in jouw bpv-klas:

Slide 14 - Mind map

2.4 Materialen afstemmen op doelgroep
Bewust gebruik van media:

- Computer & internet
- Televisie
- Spelcomputer
- Filmpjes

Slide 15 - Slide

Jouw ideale klaslokaal
Tijdens dit hoofdstuk werken we aan een opdracht.
Jullie ontwerpen je ideale klaslokaal.
We verwachten van jullie een getekende versie van jouw ideale klaslokaal. Daaraan voegen jullie een schriftelijke uitwerking toe waarin je je keuzes onderbouwt.
Denk aan: welke materialen, wat plaats je waar, welke kleuren gebruik je, enz....Wij zijn benieuwd naar jullie creaties!
Uitleg staat op Cumlaude. Inleverdatum: 5 maart

Slide 16 - Slide

Aan de slag...
Leerstof/theorie:
• Goed doorlezen:  § 2.3 + § 2.4
• Globaal doorlezen: § 2.5 + § 2.6
Maken:
• Werkboek: Theorievragen  § 2.3 + § 2.4
• Begin maken met de opdracht ‘Het ideale klaslokaal’
 

Slide 17 - Slide