wk 19 ma'leer verzorgingsstaat les3

Lesdoelen
 •                                 Na deze les kun je uitleggen: 
 • wat de behoefte-piramide van Maslow inhoudt
 • weet je wat de begrippen sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit inhouden en hoe dat jouw positie bepaalt op de maatschappelijke ladder
 • ken je het verband tussen vergrijzing,ontgroening en solidariteit.
 • Ken je het verschil tussen materiële en immateriële motieven van arbeid 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Lesdoelen
 •                                 Na deze les kun je uitleggen: 
 • wat de behoefte-piramide van Maslow inhoudt
 • weet je wat de begrippen sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit inhouden en hoe dat jouw positie bepaalt op de maatschappelijke ladder
 • ken je het verband tussen vergrijzing,ontgroening en solidariteit.
 • Ken je het verschil tussen materiële en immateriële motieven van arbeid 

Slide 1 - Slide

Waarom werken mensen?
Wat zijn hun motieven? 
Materiële motieven: goed loon, (luxe) goederen kunnen kopen, vakantiegeld, mooi huis etc.
Immateriële motieven: status/ aanzien, leuk werk, sociale contacten, nuttig zijn gewaardeerd worden, etc.

Slide 2 - Slide

Maslow


"Je kunt je pas richten op een hogere behoefte als jouw basisbehoeften op de lagere niveaus bevredigd zijn"!

Materieel / Immaterieel

Slide 3 - Slide

Maatschappelijke ladder
 • Je positie wordt bepaald door:
 1. Kennis en vaardigheden (leerling lager dan meester)
 2. Macht en verantwoordelijkheid (werknemer lager dan werkgever)
 3. Inkomen (Chirurg hogere status dan schooldirecteur).
 • Ladder ook persoonlijk, meer status voor Messi of chirurg?

Slide 4 - Slide

Iemand werkt om zijn huur te kunnen betalen. Welke basisbehoefte van Maslow wordt hierdoor bevredigd?
A
Zelf realisatie
B
behoefte aan sociaal contact
C
veiligheid en zekerheid
D
lichamelijke behoeften

Slide 5 - Quiz

Werk en sociale mobiliteit
Maatschappelijke positie: plaats die je inneemt op de maatschappelijke ladder

Erkenning die je van anderen krijgt   

Van invloed: salaris, macht/invloed, kennis, talenten

Slide 6 - Slide

Sociale ongelijkheid & sociale mobiliteit
Sociale mobiliteit: de verandering in jouw positie (of van jouw beroepsgroep) op de maatschappelijke ladder
Sociale ongelijkheid: ongelijke verdeling van maatschappelijke kansen, inkomen, kennis en politieke macht

Links partijen: willen ongelijkheid verkleinen
Rechtse partijen: vinden de verschillen vanzelfsprekend

Slide 7 - Slide

Noem een beroep dat hoog op de maatschappelijke ladder staat

Slide 8 - Mind map

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Sociale mobiliteit betekent:
A
Je kunt klimmen op de maatschappelijke ladder
B
Macht, kennis en geld zijn niet gelijk verdeeld over de samenleving.
C
Alle maatschappelijke posities van hoog naar laag
D
Je kunt bewegen, zoals dansen, waardoor je een betere positie hebt.

Slide 11 - Quiz

Solidariteit is:

Hoe komen we in de samenleving voor elkaar op?

Wat hebben mensen onderling voor elkaar over?

Hoe verdelen we de kosten/lasten van samenleven eerlijk onder elkaar? 

Slide 12 - Slide

Ongelijkheid en solidariteit tussen jong en oud
 • Sociale ongelijkheid: lasten zijn  niet eerlijk over de mensen verdeeld. 
 • Vergrijzing en ontgroening spelen hierin ook een rol
 • Er ontstaan sterk stijgende kosten voor de verzorgingsstaat
 • Solidariteit komt onder druk!

Slide 13 - Slide

Huiswerk voor de volgende les 
Havo4 WB: blz 153 par.4: vr 3 t/m8 
                       blz. 155/156 nr. 11 en nr. 12
VWO 4 WB: blz 168 vr 4 en vr 5 en blz. 169/170: nr.8, nr.9 
H4& V4: PO actueel onderwerp: verder met verslag in jullie 2-tal 

Slide 14 - Slide

SUCCES!

Slide 15 - Slide