H 1.3 Zuivere stof of mengsel

1.3 Zuivere stoffen en mengsels
1 / 17
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

1.3 Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Slide

Zuivere stof / Mengsel
Zuivere stof:
  • één stof, soort moleculen

Mengsel:
  • twee of meer stoffen (moleculen)                                                                
   

Slide 2 - Slide

Dichtheid

De dichtheid wordt bepaald door twee dingen.

  • het volume (de inhoud)
  • de massa

De dichtheid kunnen we uitrekenen door de massa te delen door het volume.dichtheid=volumemassa
ρ=Vm

Slide 3 - Slide

Dichtheid

De dichtheid wordt bepaald door twee dingen.

  • het volume (de inhoud)
  • de massa

De dichtheid kunnen we uitrekenen door de massa te delen door het volume.dichtheid=volumemassa
ρ=Vm

Slide 4 - Slide

Zuivere stof / Mengsel

Zuivere stof bestaat uit één soort stof (molecuul)

Mengsel bestaat uit twee of meer stoffen (molecuulsoorten)


soorten mengsels:

oplossing

suspensie

emulsie

volledig gemengde mengsels = homogeen mengsel

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

homogeen en heterogeen mengsel

homogeen = volkomen gelijkmatig gemengd op deeltjes niveau.

                                  heterogeen = (soms onzichtbare)stukjes, klontjes

Slide 7 - Slide

mengsels: 
vloeistof   +   vaste stof

water  met   suiker    =  oplossing     
water  met  krijt  =  suspensie

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

mengsels
vloeistof + vloeistof

water   met   ranja  = oplossing

water   met   slaolie
water  met  slaolie en emulgator  = emulsie            

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

stolcurve
bepalen zuivere stof / mengsel

  • vaste stof rustig opwarmen
  • temperatuur bijhouden
  • temperatuur uitzetten tegen de tijd

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

stofeigenschap

kookpunt water .....oC
kookpunt alcohol   80 oC

mengsel van alcohol + water ???

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

0

Slide 17 - Video