Periode 3 - les 4

Voor de thuisblijvers:
 • Webcam aan + werk- en leerboek op tafel;
 • Aantekeningenschrift bij de hand;
 • Aanmelden www.Lessonup.app via code.
timer
2:00
Welkom
Doe dit even:
Graag een beetje geduld: het opstarten kan even duren.
1 / 52
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 52 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Voor de thuisblijvers:
 • Webcam aan + werk- en leerboek op tafel;
 • Aantekeningenschrift bij de hand;
 • Aanmelden www.Lessonup.app via code.
timer
2:00
Welkom
Doe dit even:
Graag een beetje geduld: het opstarten kan even duren.

Slide 1 - Slide

Hoe zit je er vandaag bij?
😒🙁😐🙂😃

Slide 2 - Poll

Startopdracht: 5 vragen

Slide 3 - Slide

Bekijk de afbeelding. Welk begrip past bij de afbeelding?
A
Sustainable City
B
Stad van de toekomst
C
Creatieve stad
D
Smart City

Slide 4 - Quiz

Gebouwd rondrond 1960. Nederland in de 2/3e DTM fase, bevolkingsexplosie
Oudste deel van de stad, dat is gebouwd in de middeleeuwen.
De woningwet werd ingevoerd. Huizen moesten beter en comfortabeler
Hier woonde vroeger de mensen die werkte in de fabrieken.

Slide 5 - Drag question

De afname van de bevolking heeft een aantal gevolgen voor een gebied.Noem twee gevolgen van bevolkingskrimp voor een gebied.Slide 6 - Open question

Aan welke eisen moet de stad van de toekomst voldoen waarbij rekening wordt gehouden met bevolkingskrimp en de uitstoot van fijnstof in de stedelijke omgeving. Formuleer één eis.

Slide 7 - Open question

Vorige les heb je geleerd dat er twee soorten segregatie zijn. Welke vorm van segregatie zie je op deze kaart?

Slide 8 - Slide

Op de kaart hiervoor zie je
A
segregatie naar inkomen
B
segregatie naar etnische achtergrond

Slide 9 - Quiz

Herhaling:  §3.1 - §3.4

 • Wat bedoelen we met duale arbeidsmarkt?
 • Waarom zorgt kenniseconomie voor sociale ongelijkheid?
 • Welke problemen komen er voor in de steden? Welke oplossing bieden smart cities voor deze problemen?
 • Wat is het verschil tussen saneren en renoveren?
 • Wat bedoelen we met de term gentrificatie? Waar komt dit voor? En waar is dit een probleem?

Slide 10 - Slide

Vandaag

Slide 11 - Slide

Vandaag
- Opfrissen §3.1-§3.4
- Uitleg & oefenen §3.5
- Volgende week SO: §3.1-§3.4

Slide 12 - Slide

Vandaag
 • §5: Het buurtprofiel

Slide 13 - Slide

Leerdoelen §3.5 • Uit welke drie onderdelen bestaat een buurtprofiel?

 • Welke gegevens moet je verzamelen om buurten met elkaar te vergelijken?

 • Op welke wijze maakt een bestuurder gebruik van verzamelde gegevens uit een buurtprofiel? Slide 14 - Slide

Pak je aantekeningenschrift erbij


= aantekeningen maken

Slide 15 - Slide

§3.5 Het buurtprofiel

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Wanneer typeren we een wijk als 'goede wijk?'

Slide 19 - Mind map

Slide 20 - Link

Wat maakt een wijk ´slecht´ of ´goed´? Welke gegevens moeten we daarvoor verzamelen.

Slide 21 - Open question

Welke onderdelen zitten in een buurtprofiel?

Slide 22 - Slide

Buurtprofiel
Samenvatting van de belangrijkste kenmerken van een buurt.

Inhoud: 
 • Kenmerken bewoners (1)
 • Kenmerken woningen (2)
 • Kenmerken woonomgeving (par 3.6)

Slide 23 - Slide

Bewoners
kenmerken (1)

 • Grootte huishouden
 • Etniciteit
 • Inkomen
 • Gezinsfase
 • Leeftijd bewoners

Slide 24 - Slide

Kwaliteit woningvoorraad
Aan woningen is te zien in welke tijd ze gebouwd werden en hoe de leefomstandigheden op dat moment waren. 

 • Eind 19e eeuw: industrialisatie en urbanisatie, goedkope huurwoningen voor arbeiders. Slechte leefomstandigheden -> 1901 woningwet;
 • Na WOII: woningnood, goede kleine eengezinswoningen;
 • Woningnood blijft aan: portiekflats met plantsoenen en parkeerplaatsen;
 • Jaren '70: galerijflats, ruime flats, veel voorzieningen en openbaar groen;
 • Na 1980: stadsvernieuwing + nieuwbouwwijken middeninkomens;
 • Na 1985: aantrekkelijke stad -> nieuwe dure huizen.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Woningkenmerken/bewonerskenmerken
Oudere, goedkopere, slecht onderhouden huurwoningen (flatwijken, vooroorlogse wijken) -> arme mensen (niet-westerse allochtonen, alleenstaande ouders, ouderen)

duurdere, goed onderhouden koopwoningen (jaren '30, vinex, monumentale stadswoningen -> hoger inkomen (gezinnen met kinderen en autochtonen)


Slide 27 - Slide

19e -eeuwse arbeiderswijk
Vroeger arm, nu populair onder relatief jonge (rijke) mensen met 1 of 2 kinderen

Slide 28 - Slide

Woningkenmerken?
±1910, woningbouwcorporatie, etagewoningen, goed onderhouden.

Bewonerskenmerken?
Kleine huishoudens, veel allochtonen, laag inkomen, veel alleenstaanden.

Slide 29 - Slide

Woningkenmerken?
Jaren '60/'70, corporatie, galerijflat, vaak redelijk goed onderhouden.

Bewonerskenmerken?
Ruime flats: grotere huishoudens met kinderen, veel allochtonen, laag-midden inkomen.

Slide 30 - Slide

Woningkenmerken?
Na 1990, koop en ± 30% sociale huur, rijtjes / appartementen, vrijstaand, goed onderhouden, want nieuw.

Bewonerskenmerken?
Gemiddeld grotere huishoudens, hogere inkomens, autochtonen, gezinnen met kinderen.

Slide 31 - Slide

1. Woningkenmerken:
 • ouderdom
 • eigendom
 • woningtype
 • staat van onderhoud
2. Bewonerskenmerken:
 • Grootte huishouden
 • Etniciteit
 • Inkomen
 • Gezinsfase
 • Leeftijd bewoners
3. Kenmerken van de woonomgeving

Slide 32 - Slide

1. Woningkenmerken:
 • ouderdom
 • eigendom
 • woningtype
 • staat van onderhoud
2. Bewonerskenmerken:
 • Grootte huishouden
 • Etniciteit
 • Inkomen
 • Gezinsfase
 • Leeftijd bewoners
3. Kenmerken van de woonomgeving

Slide 33 - Slide

Wat is de samenhang tussen woning- en bewonerskenmerken?

Slide 34 - Open question

stadscentrum
arbeiderswijken
naoorlogse wijken
nieuwbouwwijken
jaren-`70-wijken
vooroorlogse wijken

Slide 35 - Drag question

Welk buurtprofiel hoort bij welke wijk?
Buurtprofiel B
bouwperiode vanaf 1880
Buurtprofiel A bouwperiode vanaf 1880
Buurtprofiel Rotterdam

Slide 36 - Slide

Welke aanpassingen zou jij maken in je eigen buurt?

Slide 37 - Mind map

Samengevat...

Slide 38 - Slide

6

Slide 39 - Video

Wat zijn hier de woningkenmerken?

Slide 40 - Open question

Wat zijn hier de bewonerskenmerken?

Slide 41 - Open question

Wat zijn hier de woningkenmerken?

Slide 42 - Open question

Wat zijn hier de bewonerskenmerken?

Slide 43 - Open question

Leg uit dat de overheid wel veel invloed kan uitoefenen op de woningkenmerken in een buurt maar veel minder op de bewonerskenmerken

Slide 44 - Open question

Verwerken
Wat? Maken §3.5: opdr. 1,3,4,6.
Hoe? Alleen 
Klaar? Inleveren in Google Classroom.

timer
10:00

Slide 45 - Slide

Volgende week SO: §3.1-§3.4

Slide 46 - Slide

Uit welke drie onderdelen is het buurtprofiel opgebouwd?

Slide 47 - Open question

Wat zijn de bewonerskenmerken van JOUW buurt?

Slide 48 - Open question

Wat zijn de woningkenmerken van JOUW buurt?

Slide 49 - Open question

voor 1870
v.a. 1870
1901
1960
1970
1980
1990
Binnenstad
19e eeuwse wijke
Woningwet
aparte keuken
portiekflats
woningbouwvereniging
galerijflats
stadsvernieuwing
VINEX wijk
duurzaam bouwen
weinig groen
laagbouw

Slide 50 - Drag question

Welke 4 woningkenmerken heb je net gehoord?

Slide 51 - Open question

Welke 5 bewonerskenmerken heb je net gehoord?

Slide 52 - Open question