Les 5 W7- product en proces evaluatie

Lesweek 5 - S20A 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Lesweek 5 - S20A 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les weet je het verschil tussen product en procesevaluatie
 • Aan het eind van de les kan je benoemen wat een procesevaluatie is
 • Aan het eind van de les kan je benoemen wat een productevaluatie is
 • Aan het eind van de les kan je verschillende soorten vaardigheden benoemen 

Slide 2 - Slide

Programma
 • Terugblik vorige les
 • Theorie les
 • Zelfstandig werken

Slide 3 - Slide

Kijken naar nieuwe doelen om naartoe te werken, noem je....
A
Terugblik
B
Moment opname
C
Vooruitblik

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Video

Theorie les
Pak je aantekeningen/ notities erbij!

Slide 6 - Slide

Productevaluatie- wat is dat?

Het meten of beoogde doelen, resultaten of effecten zijn behaald = Product evaluatie 
Product is een ruim begrip: 
Niet alleen: Fiets, kaarsen, maaltijden 
Maar ook: Omgaan met geld, nee kunnen zeggen, reserveren 

Vooraf heb je uitgebreid besproken waar je met de cliënt aan gaat werken

Slide 7 - Slide

Productevaluatie- waar evalueer je op? 

Je kunt denken aan het evalueren op vaardigheden:
Soorten vaardigheden
 • Technische en motorische vaardigheden: Fietsen, timmeren, aardappelen schillen, schroevendraaier draaien
 • Communicatieve vaardigheden: Luisteren, vragen stellen, gesprekken voeren, telefoneren, informatie overdragen
 • Sociale vaardigheden: Omgaan met conflicten, beleefd zijn, samen spelen, letten op taalgebruik, relaties kunnen aangaanSlide 8 - Slide

Productevaluatie- aandachtspunten

 • Je doelen zijn haalbaar geformuleerd en acties zijn bedacht voor het behalen van die doelen
 • In de productevaluatie ga je kijken of het doel wat je vooraf gesteld hebt ook behaald hebt
 • Je gaat “meten” of het doel behaald is.
 • Meestal draait het om: kennis en inzichten
 • Bijvoorbeeld: het lezen van teksten of het uitrekenen van sommen.


Slide 9 - Slide

In een bus gaan zitten terwijl je sociale angst hebt, noemen we.....
A
Technische/motorische vaardigheid
B
Sociale vaardigheid
C
Communicatieve vaardigheid

Slide 10 - Quiz

Het aanschaffen van een ov (via de laptop), noemen we.....
A
Technische/motorische vaardigheid
B
Sociale vaardigheid
C
Communicatieve vaardigheid

Slide 11 - Quiz

De buschauffeur vragen hoe laat de volgende bus gaat, noemen we.....
A
Technische/motorische vaardigheid
B
Sociale vaardigheid
C
Communicatieve vaardigheid

Slide 12 - Quiz

Procesevaluatie


Onderzoeken en een waardeoordeel geven aan de manier waarop de doelen bereikt zijn = Procesevaluatie

Je gaat bekijken hoe het proces is verlopen
Je richt je niet op wat je hebt bereikt, maar op hoe je het hebt bereikt
Voorbereiding en uitvoering van je activiteit zijn van grote waarden voor de procesevaluatie
Slide 13 - Slide

Toepassen procesevaluatie (1/2)

Voorbeelden van proces-evaluatievragen
Beginsituatie cliënt inschatten:

Zijn er genoeg gegevens verzameld? Heb ik de situatie goed geïnterpreteerd?
Doelen formulieren:
paste de doelen bij de beginsituatie? Waren de gekozen doelen haalbaar? Waren ze SMART geformuleerd?
Een plan van aanpak maken:
Waren de handelingen goed gekozen? Was de manier van begeleiden goed gekozen? Was er voldoende materiaal en gereedschap? Waren de juiste evaluatievragen opgesteld?

Slide 14 - Slide

Toepassen procesevaluatie (2/2)

Uitvoering:
Had ik goed ingespeeld op de beginsituatie? Ben ik goed omgegaan met onverwachte situaties? Heb ik zo nodig het plan bijgesteld?


Samenwerking:
Heb ik mijn collega’s voldoende geïnformeerd? Heb ik eventuele knelpunten besproken? Hoe heb ik feedback gegeven?
Evaluatie: Was de manier van evalueren passend? Waren de evaluatievragen juist?

Slide 15 - Slide

''Kan Tayson over 6 weken zijn eigen veters zelfstandig strikken''?
A
Productevaluatie
B
Procesevaluatie

Slide 16 - Quiz

Hoe heeft Liva de begeleiding tijdens de activiteit ervaren?

A
Procesevaluatie
B
Productevaluatie

Slide 17 - Quiz


Procesevaluatie (proces, stappen- HOE?): 

 • Sloot het plan van aanpak aan bij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, ruimte en instelling?
 • Waren er bij het uitvoeren van het plan van aanpak knelpunten?
 • Hoe is de werkwijze bevallen?
 • Hoe was de samenwerking?

Productevaluatie (eindresultaat/meting/ behaald? ):

 • Zijn de doelen bereikt?
 • Welke kennis en inzicht heeft men opgedaan?
 • Welke vaardigheden zijn er ontwikkeld? (motorische, communicatieve en sociale vaardigheden)
 • Past het huidige ondersteuningsplan in zijn huidige vorm nog bij de cliënt?

Slide 18 - Slide

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les weet je het verschil tussen product en procesevaluatie
 • Aan het eind van de les kan je benoemen wat een procesevaluatie is
 • Aan het eind van de les kan je benoemen wat een productevaluatie is
 • Aan het eind van de les kan je verschillende soorten vaardigheden benoemen 

Slide 19 - Slide

Zelfstandig onderwijs

Slide 20 - Slide

Zelfstandig werken
Thiememeulenhoff opdrachten maken:
Boek methodiek thema 3.14
Opdrachten: 1AB, 2A, 3, 4A

Slide 21 - Slide