De Sociale Hiërarchie in het Oude Egypte

De Sociale Hiërarchie in het Oude Egypte
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De Sociale Hiërarchie in het Oude Egypte

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les zul je een overzicht hebben van de sociale hiërarchie in het oude Egypte, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende klassen van mensen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over de sociale hiërarchie in het oude Egypte?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Het Oude Egypte
Een van de oudste en meest geavanceerde beschavingen, bekend om zijn rijke geschiedenis, cultuur en sociale structuur.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

De Farao
De farao was de hoogste heerser in het oude Egypte, gezien als een goddelijke figuur en had absolute macht.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Priesters en Ambtenaren
Priesters en ambtenaren dienden de farao en waren verantwoordelijk voor religieuze ceremonies, bestuur en administratie.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Adel en Elite
De adel en elite hadden privileges en macht, ze dienden de farao en hadden invloed op politieke beslissingen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Handelaren en Ambachtslieden
Handelaren en ambachtslieden waren essentieel voor de economie, ze produceerden en verhandelden goederen en diensten.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Boeren en Arbeiders
Boeren en arbeiders vormden de meerderheid van de bevolking, ze werkten op het land en in ambachten.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
We hebben geleerd over de sociale hiërarchie in het oude Egypte, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende klassen van mensen.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.