TL Ecologie/Duurzaamheid basisstof 2 (Voedselrelaties)

Ecologie en duurzaamheid
Thema 6
vmbo tl jaar 2
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ecologie en duurzaamheid
Thema 6
vmbo tl jaar 2

Slide 1 - Slide

Voedselrelaties
Basisstof 2

Slide 2 - Slide

terugblik
Basisstof 1: organismen en hun omgeving

Slide 3 - Slide

Biotisch / abiotisch
 • Invloed van LEVENDE natuurlijke aard --> biotische factor.
 • Invloed van NIET levende aard --> abiotische factor.

Slide 4 - Slide

Niveaus
 • Relatie van 1 organisme en zijn omgeving --> individu
 • Groep individuen van 1 soort --> populatie
 • Gebied met populaties van verschillende soorten --> levensgemeenschap
 • Populaties in een levensgemeenschap beïnvloeden elkaar
 • Abiotische factoren beïnvloeden een levensgemeenschap --> ecosysteem

Slide 5 - Slide

Opdrachten
 • Opdrachten 5, 6, 7 en 8 (ONLINE)


Klaar?
Hierna komt uitleg basisstof 2

Slide 6 - Slide

Voedselketen = elke soort is voedsel voor een andere soort

Slide 7 - Slide

3 typen die je moet weten
-Planten eters
-Vlees eters
-Alles eters

Slide 8 - Slide

Voedselketen
 • Pijltje = Wordt gegeten door
 • dus: alg wordt gegeten door watervlo
 • watervlo wordt gegeten door baars
 • baars wordt gegeten door reiger

Slide 9 - Slide

Voedselweb= meerdere voedselketens door elkaar

Slide 10 - Slide

Let op: een voedselketen of voedselweb begint altijd met een plant!

Slide 11 - Slide

Producenten= planten
produceren voedsel voor mens en dier

Slide 12 - Slide

consumenten 1ste orde= planteneters

Slide 13 - Slide

Consumenten 2e orde= vleeseters

Slide 14 - Slide

Afvaleters= eten dode resten van planten en dieren

Slide 15 - Slide

Reducenten = bacterien
schimmels

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Waar begint een voedselweb of keten mee?
A
vleeseters
B
planteneters
C
planten

Slide 20 - Quiz

Hoe noemen we bacteriën en schimmels?
A
consumenten
B
reducenten
C
allesetters
D
producenten

Slide 21 - Quiz

Van welke orde zijn vleeseters?
A
consumenten 1ste orde
B
consumenten 2e orde

Slide 22 - Quiz

Waar horen pissebedden bij?
A
producenten
B
consumenten 2e orde
C
afvaletters
D
reducenten

Slide 23 - Quiz