9-Р АНГИ НИЙГЭМ

9-Р АНГИ НИЙГЭМ
1 / 10
next
Slide 1: Slide
НийгэмSpecial Education

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

9-Р АНГИ НИЙГЭМ

Slide 1 - Slide

Хөдөлмөрийн ангилал

Slide 2 - Open question

Нэрлэсэн цалин гэж юу вэ?

Slide 3 - Open question

Нийлүүлэлт гэдэг нь
A
Ажиллах хүч
B
Ажлын байр
C
Бараа үйлдвэрлэгч
D
Худалдан авагч

Slide 4 - Quiz

Хөдөлмөрийн эрэлт гэж юу вэ?

Slide 5 - Open question

Инфляци гэдэг нь
A
Үнэ буурах
B
Бараа
C
Үнийн хөөрөгдөл
D
Ханш

Slide 6 - Quiz

Эрх мэдлийг хэрхэн хуваарилсан байдаг вэ?

Slide 7 - Open question

Засгийн газар ямар хуульчилсан акт гаргадаг вэ?
A
Хууль
B
Зарлиг
C
Захирамж
D
Тогтоол

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Mind map

Шүүхийн байгууллагын шийдвэрлэх асуудал аль нь вэ?
A
Эд зүйл хулгайлах, дээрэмдэх гэмт үйлдлийг зогсоох
B
Иргэд хоорондын маргааныг шийдвэрлэх
C
Хэрэг өмгөөлөх
D
Хүний эрхийг хамгаалах

Slide 10 - Quiz