4.4 Kan Nederland schoner?

4.4 Kan Nederland schoner?
Hoofdstuk 4 Goed gemaakt?
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EconomieVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4.4 Kan Nederland schoner?
Hoofdstuk 4 Goed gemaakt?

Slide 1 - Slide

Wat weten we nog/al?

Slide 2 - Slide

Wat verstaan we onder Technologische ontwikkelingen?
A
Milieubescherming
B
Sociale ontwikkelingen
C
Veranderingen in de economie
D
Nieuwe kennis van de techniek en nieuwe uitvindingen

Slide 3 - Quiz

Wat is de definitie van mechanisatie?
A
Machines verbeteren de productiekosten.
B
Machines nemen het zware werk van mensen over.
C
Computers sturen de productie aan.
D
Automatisering maakt bedrijven sneller.

Slide 4 - Quiz

Wat is arbeidsproductiviteit?
A
De hoeveelheid producten die een werknemer kan maken.
B
De snelheid waarmee een werknemer werkt.
C
Het aantal werknemers in een bedrijf.
D
De totale kosten van de productie.

Slide 5 - Quiz

Wat is afschrijving in een bedrijf?
A
Een eenmalige waardevermindering van kapitaalgoederen.
B
Een jaarlijkse groei van kapitaalgoederen.
C
Een jaarlijkse winst van kapitaalgoederen.
D
Een jaarlijkse waardevermindering van kapitaalgoederen.

Slide 6 - Quiz

Begrippen paragraaf 4.3
 • Technologische ontwikkelingen
 • Mechanisatie
 • Automatisering
 • Arbeidsproductiviteit
 • Afschrijving

Slide 7 - Slide

Leerdoelen 4.4
 • Je kunt uitleggen wat milieuschade is.
 • Je weet wat duurzame productie is.
 • Je weet wat recycling is.
 • Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.

Slide 8 - Slide

Milieuschade
De negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu noem je milieuschade. Mensen veroorzaken milieuschade door:
 • Vervuiling van lucht, water en bodem
 • Energieverbuik
 • Verbruik van grondstoffen
 • Afval

Slide 9 - Slide

Hoe kan energieverbruik leiden tot milieuschade?
A
Bevordering van hernieuwbare energie
B
Energie-efficiëntie
C
Uitstoot van broeikasgassen
D
Gebruik van groene stroom

Slide 10 - Quiz

Vraag 64 klassikaal

Slide 11 - Slide

Duurzaam produceren
 • We gebruiken steeds meer energie waardoor de voorraden aardolie, aardgas en steenkool raken langzaam op.
 • Slimme oplossingen brengen ons energieverbruik omlaag.
 • Zoals plaatsing van zonnepanelen of isoleren van huizen.
 • Ook bedrijven gaan steeds vaker duurzaam produceren.
 • Dat betekent dat ze produceren zonder schade voor mensen en milieu.

Slide 12 - Slide

Wat betekent duurzaam produceren?
A
Produceren zonder regelgeving
B
Produceren zonder innovatie
C
Produceren zonder schade voor mensen en milieu
D
Produceren zonder winstoogmerk

Slide 13 - Quiz

Vraag 66 klassikaal

Slide 14 - Slide

Recycling
Door je afval te scheiden kan je een bijdrage leveren aan duurzaam produceren.
Vaan veel afval kunnen nieuwe materialen gemaakt worden.
Dat noem je recycling. Door recycling:
 • Hoeven er minder grondstoffen uit de natuur gehaald te worden
 • Hoeft er minder afval verbrand te worden.
Recycling is een voorbeeld van duurzaam produceren

Slide 15 - Slide

Wat is recycling?
A
Het proces waarbij grondstoffen uit de natuur worden gehaald.
B
Het proces waarbij afval wordt verbrand.
C
Het proces waarbij nieuwe materialen worden gemaakt uit afval.
D
Het proces waarbij afval wordt gestort.

Slide 16 - Quiz

Vraag 71 klassikaal

Slide 17 - Slide

Maatschappelijke kosten
 • Bedrijven die milieuschade veroorzaken, moeten dat zelf oplossen en de kosten ervan zelf betalen.
 • Dat heeft de overheid bepaald in regels en wetten. 
 • Zulke milieuregels zijn er voor consumenten en bedrijven.
 • Als de vervuiler niet bekend is, moeten we met ons allen de vervuiling betalen. Als de samenleving meebetaalt aan zulke kosten, noem je dat maatschappelijke kosten.

Slide 18 - Slide

Hoe worden kosten genoemd als de samenleving meebetaalt aan vervuiling?
A
Bedrijfskosten
B
Overheidskosten
C
Maatschappelijke kosten
D
Persoonlijke kosten

Slide 19 - Quiz

Vraag 74 klassikaal

Slide 20 - Slide

Begrippen paragraaf 4.4
 • Milieuschade
 • Duurzaam produceren
 • Recycling
 • Maatschappelijke kosten

Slide 21 - Slide

Je kunt nu
 • Je kunt voorbeelden geven van milieuschade.
 • Je weet hoe we duurzaam kunnen produceren.
 • Je weet waarom recycling goed voor het milieu is.
 • Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.

Slide 22 - Slide

Aan het werk!
Maken opdrachten 4.4: 60, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73 en 75
Klaar?
Laten checken bij docent, bij goedkeuring nakijken.
Klaar?  Werk laten zien aan docent.
Veel fout? -> Maken herhalingsopdrachten 4.4
Veel goed? -> Maken plusopdrachten 4.4

 

timer
25:00

Slide 23 - Slide