Evolutie toetsvragen

Evolutie toetsvragen
1 / 11
next
Slide 1: Slide
BiologieVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 4

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Evolutie toetsvragen

Slide 1 - Slide

Dankzij het opnemen van zuurstofverwerkende bacteriën werd een nieuwe omzetting mogelijk.

Welke omzetting van stoffen werd mogelijk door het opnemen van zuurstofverwerkende bacteriën?
A
van anorganisch naar organisch
B
van organisch en anorganisch naar organisch
C
van organisch naar anorganisch
D
van organisch naar organisch

Slide 2 - Quiz


Oud onderzoek komt tevoorschijn
In 1924 publiceerde Boris Mikhaylovich Pozo-Polyanski een boek waarin hij betoogde dat bladgroenkorrels eigenlijk cyanobacteriën zijn en dat mitochondriën oorspronkelijk zuurstofverwerkende bacteriën waren. Hij omschreef hiermee de endosymbiosetheorie.
   
Welk type organel is volgens de endosymbiosetheorie ontstaan uit cyanobacteriën?


Slide 3 - Open questionLeg aan de hand van de stamboom in de afbeelding  uit of de aanpassing aan het leven in het water bij zoogdieren een keer of meerdere keren is ontstaan.

Slide 4 - Open question


Homologe ontwikkeling in de evolutie
Voorbeelden van overeenkomstige structuren bij organismen zijn:
    1    de vleugels van nachtegalen en sprinkhanen
    2    de voorpoten van vleermuizen en walvissen    
    3    het hart van kevers en hagedissen
    4    het skelet van krabben en schildpadden

Welke van de deze structuren zijn homoloog?

A
structuur 1
B
structuur 2
C
structuur 3
D
structuur 4

Slide 5 - Quiz


Genetic drift

Wanneer zal micro-evolutie plaatsvinden?

A
als de populatie erg klein is
B
als er geen sterke neiging is tot voorkeur bij de paring
C
als er mutaties optreden
D
als het milieu niet varieert

Slide 6 - Quiz


Nieuwe mensensoort
Enige tijd geleden is op het Indonesische eiland Flores het fossiele skelet gevonden van een tot nu toe onbekende mensensoort. Dit mensje was slechts 1 meter lang en is Homo floresiensis gedoopt. Homo floresiensis leefde tegelijkertijd met de moderne mens, Homo sapiens. Volgens de overlevering op Flores woonde er vroeger een klein volkje dat voedsel stal van de mensen.

Behoren Homo floresiensis en Homo sapiens tot dezelfde soort?
A
ja
B
nee
C
Dat is met deze gegevens niet te bepalen.

Slide 7 - Quiz


Kreeft verovert Zeeuwse meren en restaurants
In 2005 werd in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer ruim 14 ton kreeft gevangen. Wetenschappers spreken vaak over de overlevingsdrift van dit bijzonder sterke schaaldier. Het feit dat de dieren in deOosterschelde kunnen overleven, hebben zij te danken aan veranderingen in het DNA.

Hoe worden de veranderingen in het DNA van de Oosterscheldekreeft genoemd?


Slide 8 - Open question

Examentrainer maak opdracht 4
blz 81

Slide 9 - Slide

Examentrainer maak opdracht 5

Slide 10 - Slide

Examentrainer maak opdracht 6

Slide 11 - Slide