H1 §3 ontwikkeling in verschillende snelheden

week 37 havo 3
'22-'23 

§3: ontwikkelingen in verschillende snelheden
1 / 34
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

week 37 havo 3
'22-'23 

§3: ontwikkelingen in verschillende snelheden

Slide 1 - Slide

hoeveel zin heb je in deze ak.les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 2 - Poll

waar denk je nu aan?

Slide 3 - Open question

lesdoelen week 37:
- je leert wat interne en externe oorzaken zijn van ontwikkeling
- je weet wat een leeftijdgrafiek is
- Je leert wat een Bollywood film is
- Je kent verschillende soorten kolonies

- Je kunt uitleggen hoe een lage welvaart leidt tot een laag welzijn

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

India is
A
Een provincie
B
Een werelddeel
C
Een grote stad
D
Een land

Slide 8 - Quiz

Wat is de hoofdstad van India?
A
Mumbai
B
New Delhi
C
Bangalore
D
Chennai

Slide 9 - Quiz

Veel mensen in India zijn:
A
Arm
B
Rijk

Slide 10 - Quiz

In India wonen 1.3 miljard mensen.
India is een dichtbevolkt land.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

wat zie je hier?

Slide 12 - Slide

Arm
Rijk

Slide 13 - Drag question

Syrië
Israël
Qatar
Irak
Armst
Arm
Rijk
Rijkst

Slide 14 - Drag question

Centrum
Semiperiferie
Periferie
Rijk
Ontwikkeld
Regionale verschillen tussen arm en rijk
Snelle economische ontwikkeling
arm en onderontwikkeld
Afhankelijk van het centrum
Mexico
Madagascar
V.S.

Slide 15 - Drag question

Arm & rijk: oorzaken
 • Intern
 • Extern

Wanneer in één land veel negatieve factoren samenvallen is de kans op armoede groter

Slide 16 - Slide

Welk land is het rijkste land van de wereld?
A
IJsland
B
VS
C
Qatar
D
Singapore

Slide 17 - Quiz

Op welke plek zou Nederland staan in de lijst van rijkste landen?
A
53
B
13
C
6
D
24

Slide 18 - Quiz

Interne oorzaken
Welke natuurlijke oorzaken vergroten de ontwikkelingskansen van een land?
 • vruchtbare grond
 • niet te bergachtig
 • voldoende neerslag
 • natuurlijke hulpbronnen
 • ligging aan zee (niet gelegen tussen andere landen)

Slide 19 - Slide

Menselijke oorzaken: politiek 1
Kenmerken van het bestuur in arme landen?
 • weinig of niet democratisch
 • corruptie
 • vriendjespolitiek

Slide 20 - Slide

Menselijke oorzaken: politiek 2
Kenmerken van het politieke systeem in rijke landen?
 • democratische rechtstaat
 • ondernemen stimuleren
 • privébezit beschermen
 • zorgen voor onderwijs en gezondheidszorg

 

  Politieke systeem: De wijze waarop een land wordt bestuurd.
  P

  Slide 21 - Slide

  wat gebeurt hier?

  Slide 22 - Slide

  Het geboortecijfer neemt wereldwijd...
  A
  toe
  B
  af

  Slide 23 - Quiz

  In arme landen neemt het geboortecijfer...
  A
  toe
  B
  af

  Slide 24 - Quiz

  In rijke landen neemt de vergrijzing...
  A
  toe
  B
  af

  Slide 25 - Quiz

  Menselijke oorzaken: bevolking 1  Wat is het nadeel van een hoog geboortecijfer?
  • Het bbp moet worden gedeeld met meer mensen

  BBP: Bruto Binnenlands Product: de totale productie van goederen en diensten binnen een land.

  Slide 26 - Slide

  Menselijke oorzaken: bevolking 2
  Welke leeftijdsopbouw is ideaal voor een land?
  • Grote, jonge bevolkingsgroep met een goede opleiding
  Waarom is dit gunstig voor een land?
  • De jongeren leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het land
  Wat is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling binnen een land?
  • Er moet voldoende werk zijn

  Slide 27 - Slide

  Ook binnen landen kan een groot verschil in welzijn ontstaan.

  Slide 28 - Slide

  Menselijke oorzaken: ongelijkheid
  Waarom neemt de ongelijkheid binnen een land toe wanneer deze zich economisch ontwikkelt?

  • sommige gebieden en mensen profiteren meer van de groeiende welvaart


  Grote ongelijkheid in combinatie met een tekort aan werk kan leiden tot onrust in een land.

  Slide 29 - Slide

  Kennen we ook ongelijkheid in Nederland? Zo ja, welke gebieden?

  Slide 30 - Open question

  Ik kan uitleggen hoe een laag welvaart kan leiden tot een laag welzijn
  Ik kan het nog niet
  Ik kan het
  Ik kan het goed
  ik ben hier supergoed in
  niemand beter dan ik

  Slide 31 - Poll

  Externe oorzaken
  koloniaal verleden 1
  Veel arme landen van nu zijn exploitatiekoloniën geweest.


  Welke rol hadden deze landen vroeger (en nog steeds):
  • leveren van grondstoffen
  • leveren van landbouwproducten
  • leveren van laagwaardige industrieproducten  Exploitatiekolonie: Kolonie die door het moederland gebruikt wordt als wingewest. Ontwikkeling van de kolonie komt op de tweede plaats.
  E

  Slide 32 - Slide

  Koloniaal verleden 2

  De VS en Australië waren vestigingskoloniën
  Waaraan kun je dat zien op de kaart?
  Vestigingskolonie: Gebied waar kolonisten zich blijvend vestigen en de kolonie opbouwen, vaak naar voorbeeld van het moederland.
  V

  Slide 33 - Slide

  Hoe vond je de les So Far?
  😒🙁😐🙂😃

  Slide 34 - Poll