Par. 3.5 kringlopen

Startopdracht:
1. Maak een voedselketen
van 4 schakels.
2. Maak een voedselketen
van 5 schakels. 

Noteer bij elk organisme
of het een producent,
consument of reducent is.1 / 36
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Startopdracht:
1. Maak een voedselketen
van 4 schakels.
2. Maak een voedselketen
van 5 schakels. 

Noteer bij elk organisme
of het een producent,
consument of reducent is.Slide 1 - Slide

Leerdoelen 3.4 les 2
- Je kunt een voedselpiramide tekenen en de vorm verklaren.
- Je kunt uitleggen waardoor er energie uit een voedselketen verdwijnt. 

Slide 2 - Slide

Piramides
Voedselketen in de vorm van een piramide
Piramide van biomassa is altijd piramide vorm

Slide 3 - Slide

Energieverlies in een voedselketen
Er gaat energie verloren door:

- verbranding
- ontlasting
- onverteerbaar voedsel
- sterfte

Slide 4 - Slide

Leerdoelen 3.5 deel 1
- Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
- Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.

Slide 5 - Slide

Startopdracht:
Beantwoord de volgende 3 vragen in je schrift.

1. Uit welk rijk bestaan de producenten?
2. Welke producten ontstaan er bij fotosynthese?
3. Welke stoffen zijn nodig voor de verbranding?

timer
4:00

Slide 6 - Slide

Voedselkringloop

Slide 7 - Slide

Fotosynthese en verbranding
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> 
Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 8 - Slide

Moleculen en atomen

Moleculen bestaan uit atomen.
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, bestaat uit:
 6 Koolstofatomen,
12 Waterstofatomen
 6 Zuurstofatomen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Molecuulformule van fotosynthese

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Maken
Eerste 8 minuten in stilte
Zelf bestuderen/doorlezen: 3.4 en 3.5
Maken: 3.4: 1 t/m 19 en 3.5: 2 t/m 15

Klaar? Nakijken -> antwoorden staan op itslearning, daarna maken samenvatting of testjezelf 

timer
8:00

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Wie is de producent
A
Pissebed
B
Kat
C
Kastanjeboom
D
Egel

Slide 15 - Quiz

Wie zijn reducenten
A
Planten en dieren
B
Dieren en schimmels
C
Schimmels en Planten
D
Bacteriën en Schimmels

Slide 16 - Quiz

Een boom laat zijn bladeren vallen, de
mestkevers eten het afval op. Wat zijn de mestkevers?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 17 - Quiz

Startopdracht:
Slide 18 - Slide

Bij welke organismen kan verbranding plaatsvinden?
A
Planten
B
Planten, dieren, schimmels en bacteriën
C
Schimmels, bacteriën, dieren
D
Planten, dieren

Slide 19 - Quiz

Bij welk rijk kan fotosynthese plaatsvinden
A
plantenrijk
B
dierenrijk
C
schimmelrijk
D
bacterierijk

Slide 20 - Quiz

Leerdoelen 3.5 deel 2
- Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
- Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 21 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 22 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Link

3.5 les 2 
Maken opdr 8 t/m 21 + Nakijken 

Slide 25 - Slide

3.5 Kringlopen

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Leerdoelen 
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 28 - Slide

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 29 - Slide

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 30 - Slide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 31 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 32 - Slide

Stikstofcrisis
Stikstof is niet schadelijk, te veel ammoniak en NOx wel.
Stikstof zelf is niet schadelijk. Het is bijvoorbeeld het element waaruit stikstofgas is opgebouwd, dat voor bijna 80 procent de lucht vormt die wij inademen. Bij verbrandingen op hoge temperatuur, zoals in fabrieken of automotoren, komen stikstofoxiden (NOx) vrij. Die zijn wel schadelijk voor mens en natuur. Een andere stikstofverbinding die de natuur kan beschadigen is ammoniak, dat vrijkomt uit mest.
Een overmatige neerslag van beide stoffen in de natuur leidt tot verzuring, waardoor belangrijke voedingsstoffen uit de bodem verdwijnen. Het zorgt er ook voor dat plantensoorten die slecht tegen stikstof kunnen, worden verdrongen - net als de diersoorten die afhankelijk zijn van deze plantensoorten. Het leidt onder andere tot een afname van planten, insecten en vogels.

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Maken
Eerste 8 minuten in stilte
Zelf bestuderen/doorlezen: 3.5
Maken: opdracht 2 t/m 25

Klaar? Nakijken -> antwoorden staan op itslearning, daarna maken samenvatting of testjezelf 

timer
8:00

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video