3.1 China en het modern imperialisme

1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

3.  Efficiënte organisatie
Mandarijnen (ambtenaren)


Slide 5 - Slide

1.  Confucianisme
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
Overige kenmerken:
voorouderverering - sober leven - hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 
Gaat uit van de 5 menselijke relaties. De wereld is ordelijk als iedereen zijn juiste rol kent:
1. Vader (liefde) - Zoon (eerbied
2. Oudere broer (zorgzaam) - jongere broer (nederig)
3. Man (rechtvaardig) - vrouw (gehoorzaam)
4. Oudere (menselijk) - jongere (dankbaar)
5. Regeerder (menselijk) - onderdaan (trouw)
Er is dus sprake van een duidelijke hiërarchie

Slide 6 - Slide

De Qing Dynastie

 • Mandarijnen
 • overwegend agrarische samenleving, boeren rechteloos
 • Gezag keizer gebaseerd op Confucianisme: onderdelen:
 • - 'Zoon des Hemels' 
 • -  vaste ordening > harmonieuze samenleving

Slide 7 - Slide

19e eeuw: problemen voor de Qing-dynastie:
 • Interne onrust:
 • door sterke bevolkingsgroei > hongersnood
 • corruptie aan het hof en vriendjespolitiek

 • Gevolg: gevoel dat Qing-dynastie Mandaat van de Hemel verloor
 • Externe bedreiging:
 • Modern Imperialisme:

Slide 8 - Slide

Modern imperialisme West-Europese landen:
 • Grondstoffen, afzetgebieden en status
 • Proces ging moeizaam in China:
 • - geen wederzijdse handel 
 • - alleen Kanton opengesteld 

 • Begin 19e eeuw: Britten verhandelen opium (India) > Chinees verbod
 • Gevolg: smokkelhandel > massale opium verslaving + monetaire crisis
 • 1839: vernietiging 20 duizend kisten à 30 kilo opium >
 • Eerste Opiumoorlog (1839 - 1842) >
 • totale Britse overwinning 

Slide 9 - Slide

Ongelijke verdragen:
 • Verdrag van Nanking (1842):
 • - keizer moest schadeloosheid betalen
 • - Kanton + 4 andere havensteden (Shanghai) vrije toegang voor Britten
 • - Hongkong (natuurlijke haven) in Britse handen

 • Gevolgen enorm: 
 • * keizer verloor grip op eigen terrein +
 • * economische schade Chinese handelaren, schippers, ambachtslieden
 • * komst andere Europeanen, Amerikanen, Japanners,Russen (Mantsjoerije, spoorlijn)

Slide 10 - Slide

Uitbouw 'Eeuw der vernedering'
 • Na protesten tegen verdragen > 1856: 2e Opiumoorlog
 • nav moord op Franse missionarissen: ook Frankrijk (Napoleon III) stuurt troepen
 • plunderingen, brandstichtingen
 • nieuwe bepalingen afgedwongen: Verdrag van Tianjin (1858)
 • Christendom toegestaan in verdragshavens > missie en zending
 • Uitbreiding extraterritoriale rechten (legalisatie opiumhandel en onbeperkte invoer katoen)

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Gevolgen vernederende verdragen: opstanden
 • 2. Nianopstand (gelijktijdig met Taiping opstand)
 • - nav overstromingen in het noorden boerenopstanden gericht tegen:
 • - grootgrondbezit en mandarijnen
 • - Uiteindelijk ook neergeslagen mbv buitenlandse mogendheden
 • Gevolgen opstanden:
 • ongeveer 20 miljoen doden (opstandelingen/honger/epidemieën) en
 • grote vernielingen in China (600 steden verwoest)
 • Besef China te moderniseren

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Wat klopt niet:
Volgens het confusianisme
A
moest men eerbied hebben voor de keizer
B
was sociale mobiliteit mogelijk
C
moest de hiërarchie gerespecteerd worden
D
werd de keizer door de hemel aangewezen

Slide 17 - Quiz

Wat is niet juist?
Mandarijnen
A
waren hoogontwikkelde ambtenaren
B
hadden een gedegen bestuurlijke opleiding
C
gingen zich te buiten aan corruptie
D
werden gevreesd door de bevolking

Slide 18 - Quiz

Wat maakte het keizerrijk tot de 18de eeuw succesvol?

Slide 19 - Slide

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, 
de keizer streeft het welzijn van het volk na.

2. Het Hemels Mandaat

Slide 20 - Slide

Qing dynastie ook bekend van :

Slide 21 - Slide

Alleen toegankelijk voor de Keizer en zijn familie en voor zijn medewerkers

Slide 22 - Slide