WGBO

Wat weten jullie over de Nederlandse wetgeving?
1 / 21
next
Slide 1: Mind map
MBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Wat weten jullie over de Nederlandse wetgeving?

Slide 1 - Mind map

Wetten in de zorg
- wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
- wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg)
- algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
- wet zorg en dwang (Wz&d)
- wet langdurige zorg (WLZ)
-  wet maatschappelijk ondersteuning (WMO)
- zorgverzekeringswet
- wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz)


Slide 2 - Slide

inhoud vandaag

 1. Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener a.d.h.v. de WGBO
 2. Wilsbekwaam en wilsonbekwaam

Slide 3 - Slide

WGBO
Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 4 - Slide

WGBO

De wet heeft als doel de rechtspositie van de patiënt te versterken.

Slide 5 - Slide

WGBO
Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 6 - Slide

Rechtspositie zorgvrager


WGBO wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
Rechtspositie zorgverlener
Recht op eigen beslissingen
Wetgevingen:
             WGBO
             Wet BIG

Beroepsaansprakelijkheid
Rechtspositie Stagiaire/leerling

Slide 7 - Slide

WGBO

De wet heeft als doel de rechtspositie van de patiënt te versterken.

Slide 8 - Slide

Wat regelt de wet WGBO voor de zorgvrager?
A
geheimhouding door de hulpverlener
B
inzage in het medisch dossier
C
vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen
D
a, b en c zijn juist

Slide 9 - Quiz

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 10 - Slide

Wat zijn de plichten van de zorgvrager volgens de WGBO?

Slide 11 - Open question

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. 
 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen. En betalen.
 • de plicht van de zorgverlener is medisch dossier bijhouden en  informatie verstrekken

Slide 12 - Slide

Wanneer geen toestemming nodig?
- levensbedreigende situatie die ernstig nadelig is
- bij wilsonbekwaamheid en evt. gedwongen behandelingen indien er sprake is van ernstig nadeel (met/zonder toestemming wettelijk vertegenwoordiger)
Iedereen is in principe wilsbekwaam, totdat het tegendeel bewezen is. Iemand is wilsonbekwaam als hij de informatie van de arts niet (meer) kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit kan nemen.Slide 13 - Slide

Een wettelijk vertegenwoordiger is een persoon die wettelijk bevoegd is om beslissingen te nemen voor iemand die dat zelf niet kan. Bij minderjarigen zijn de ouders met het ouderlijk gezag de wettelijke vertegenwoordigers.

Slide 14 - Slide

WGBO en wilsonbekwaam
Een wettelijk vertegenwoordiger mag beslissingen nemen voor de zorgvrager.

 1. Mentor of curator (aangesteld door de rechter)
 2. Schriftelijk gemachtigde ( benoemd door zv zelf, schriftelijk)
 3. Echtgenoot of partner (vrijwillig)
 4. Een ouder/kind/broer/zus (vrijwillig) 

Slide 15 - Slide

WGBO rechten zorgverlener


            Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 16 - Slide

Wat zijn de plichten van de zorgverlener volgens de wgbo?

Slide 17 - Open question

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 18 - Slide

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 19 - Quiz

Een zorgvrager is niet verplicht alles te vertellen wat van belang is voor de behandeling.
A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quiz

Een zorgvrager is niet verplicht alles te vertellen wat van belang is voor de behandeling.
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quiz