wettelijke vertegenwoordiger

WGBO
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

WGBO

Slide 1 - Slide

In de WGBO staat onder meer dat de patiënt recht heeft op informatie.
A
Goed
B
Fout

Slide 2 - Quiz

De letter WGBO staan voor.....
A
Wet gebruik en behandelingsovereenkomst
B
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
C
Wet gehandicapten behandelingsovereenkomst
D
Wet geneeskundige basisovereenkomst

Slide 3 - Quiz

Een zorgvrager is niet verplicht alles te vertellen wat van belang is voor de behandeling.
A
waar
B
niet waar

Slide 4 - Quiz

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quiz

Je bent volgens de WGBO als patiënt verplicht om je zorgverlener volledig en eerlijk op de hoogte te brengen van je problematiek
A
juist
B
onjuist

Slide 6 - Quiz

WGBO
De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst

 • Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

 • Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 7 - Slide

Rechtspositie zorgvrager

vastgelegd in de WGBO
De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
Rechtspositie zorgverlener
 • Recht op eigen beslissingen
 • Wetgevingen:
             WGBO
             Wet BIG
             Wetgeving rond Ethisch                dilemma's     

Slide 8 - Slide

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 9 - Slide

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen.

Slide 10 - Slide

WGBO rechten zorgverlener

 • Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 11 - Slide

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 12 - Slide

Handelingsbekwaam
 • Vanaf achttien jaar meerderjarig en daarbij dan handelingsbekwaam. 
 • Dit wil zeggen dat er zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd), ‘rechtshandelingen’ kunnen worden verricht die niet kunnen worden teruggedraaid. (kopen huis of auto, sluiten huwelijk) en hier ook verantwoordelijk voor is.

Slide 13 - Slide

Handelingsonbekwaam
 • Ter bescherming van betrokkene.
 • Alzheimer patiënten, mensen die verslaafd zijn,
 • mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrisch
 • patiënten of mensen met problematische schulden. 
 • Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen. 

Slide 14 - Slide

Wettelijk vertegenwoordiger = persoon die wettelijk     bevoegd is om beslissingen te maken voor iemand die dit zelf niet kan.

Slide 15 - Slide

Wettelijk vertegenwoordiger (1)
 •  Schriftelijk gemachtigde. U kunt zelf een vertegenwoordiger kiezen.  U legt dit vast in een zogenaamde schriftelijke machtiging.
 • Niet-benoemde vertegenwoordiger. Als u niets heeft vastgelegd is uw vertegenwoordiger meestal uw echtgenoot of partner. 

Slide 16 - Slide

Wettelijk vertegenwoordiger(2)
 • Door de rechter benoemd:
 • Mentor
 • Bewindsvoerder
 • Curator

Slide 17 - Slide

Mentor
Een mentor komt op voor jouw persoonlijke belangen wanneer je dat zelf niet (meer) kunt.
 • verzorging
 • verpleging
 • behandeling
 • begeleiding.

Slide 18 - Slide

Bewindsvoerder
 • Neemt financiële  verplichtingen
 • Zorgvrager blijft beperkt handelingsbekwaam en mag wel zelf overeenkomsten sluiten 
 • Neemt geen beslissingen over verzorging of behandeling

Slide 19 - Slide

Curator
 • Beslist zowel over financiële-, als persoonlijke belangen daar waar de zorgvrager hierover zelf niet langer kan beslissen.
 • De rechter stelt de de zorgvrager dan onder curatele. Deze is dan niet langer handelingsbekwaam.  (mag bijvoorbeeld geen  koopovereenkomsten sluiten)

Slide 20 - Slide

Verschillen
 • Handelingsonbekwaam. Onder curatele. Bescherming in het rechtsverkeer. Mag niet zelfstandig handelen. Rechter kan gevolgen van handeling ongedaan maken. Staatscourant/ landelijk curateleregister.
 • Wilsonbekwaam. Blijft handelingsbekwaam maar onder bewindsvoering niet voor financiële zaken. Bij mentorschap niet over verzorging, behandeling, begeleiding.

Slide 21 - Slide

verschillen
 • Curatele - handelingsonbekwaam. besluiten worden genomen
 • wettelijke vertegenwoordiger  en mentor handelingsbekwaam. In overleg

Slide 22 - Slide

Opdracht

 • Leg de tekst op de juiste plaats. 

Slide 23 - Slide