Biologie 2

1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieSecundair onderwijs

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Draagkracht
def: max aantal organismen die in een ecosysteem kunnen overleven en voortplanten

afhankelijk van -> hulpbronnen, abiotische en biotische factoren

Slide 2 - Slide

elk ecosysteem


Draagkracht
draagkracht overschreden -> meer concurrentie -> zwakste sterven -> populatie neemt af

draagkracht lange tijd overschreden + populatie te hoog -> draagkracht neemt af

Slide 3 - Slide

omgeving kan niet meer aan de vraag naar hulpbronnen voldoen
Draagkracht
nulgroei: geen toename populatie

draagkracht beïnvloed biodiversiteit ->
meer diverse hulpbronnen = grotere draagkracht = grote biodiversiteit

Slide 4 - Slide

naarmate de populatiegrootte steeds dichter bij haar maximum komt wordt toename steeds kleiner
Wat is draagkracht?
A
max aantal populaties die in een ecosysteem kunnen overleven en voortplanten
B
hoeveel gewicht een mens kan dragen
C
max aantal organismen die in een ecosysteem sterven
D
max aantal organismen die in een ecosysteem kunnen overleven en voortpalnten

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer de draagkracht overschreden wordt neemt de populatie af.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Van wat is de draagkracht afhankelijk?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Draagkracht beïnvloed de biodiversiteit.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Dynamisch evenwicht
Def: manier waarop verschillende populaties in levensgemeenschap elkaars populatiegrootte beïnvloeden rond een gemiddelde waarde

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Dynamisch evenwicht
Populatiegrootte is dynamisch en varieert rond een gemiddelde waarde

meer muizen = minder concurrentie tussen katten -> meer katten
minder muizen = meer concurrentie tussen katten -> minder katten

Slide 10 - Slide

populatie te groot
Dynamisch evenwicht
3 niveaus:

levensgemeenschap: aantal populaties schommelt

populatie: aantal individuen schommelt

individueel: behouden evenwicht dankzij homeostase en afweersysteem

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

dynamisch evenwicht
elk niveau kan evenwicht van hoger niveau beïnvloeden

positieve invloed ( vb: verdwijning ziekteverwekker ) -> versterkt evenwicht

negatieve invloed ( vb: extreme hitte ) -> verstoort evenwicht                             

 
 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Populatiegrootte is dynamisch en varieert rond een vaste waarde
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn de drie niveaus van Dynamisch evenwicht?
A
levensgemeenschap, populatie, concurrentie
B
levensgemeenschap, kudde, individueel
C
populatie, abiotische factoren, biotische factoren
D
levensgemeenschap, populatie, individueel

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Verstoring van draagkracht
overexploitatie: organismen verbruiken te veel hulpbronnen

zorgt voor overschreden draagkracht, soorten verdwijnen, ecosysteem zelf verdwijnt of ander soort ecosysteem ontstaat
vb: overbevissing, overmatige jacht op wilde dieren, overmatige kap van brandhout, ...Slide 15 - Slide

ecosysteem kan niet meer voldoen aan bhoeften van aanwezige soorten
Verstoring van draagkracht
Mens zet ecosysteem onder druk -> draagkracht verstoren voor economische doeleinden 
vb: kappen tropisch regenwoud voor land en mijnbouw -> zorgt voor uitdroging


Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Verstoring dynamisch evenwicht
! draagkracht en dynamisch evenwicht sterk verbonden !

vb: aantal nestplaatsen voor een vogelpopulatie vermindert doordat er veel bomen gekapt worden, zal de populatieaangroei kleiner zijn dan normaal -> populaties veranderen van normale dynamiek

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

verstoring dynamisch evenwicht
oversterfte: er sterven meer individuen dan bij natuurlijke sterfte
gebeurt wanneer verstoring dynamisch evenwicht te groot is

oversterfte kan leiden tot verdwijning soorten en verlies biodiversiteit

andere factoren die dynamisch evenwicht verstoren: +toevalsfactoren 
, +wijziging in habitat, ziekteverwekkers


Slide 18 - Slide

als storing dynamisch evenwicht te groot is
Hoe zet de mens het ecosysteem onder druk?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Wanneer gebeurt er oversterfte?
A
wanneer minder individuen sterven dan bij natuurlijke sterfte
B
wanneer meer individuen sterven dan bij natuurlijke sterfte
C
wanneer meer individuen sterven dan bij onatuurlijke sterfte
D
wanneer minder individuen sterven dan bij onatuurlijke sterfte

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

draagkracht en dynamisch evenwicht zijn niet verbonden met elkaar
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Wat gebeurt er wanneer de verstoring van het dynamisch evenwicht te groot is?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Was het leuk?
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll

This item has no instructions