H7 Toenamendiagram en formules (les 4)

Welkom
Pak je boek, je schrift en de GR erbij. We gaan zo beginnen.
Programma:
 • Huiswerk bespreken (in elk geval 23ab klassikaal)
 • Opgaven
 • Uitleg: hoe maak je bij een formule een toenamediagram
 • Aan de slag met huiswerk (25 t/m 27, 29, 32)
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welkom
Pak je boek, je schrift en de GR erbij. We gaan zo beginnen.
Programma:
 • Huiswerk bespreken (in elk geval 23ab klassikaal)
 • Opgaven
 • Uitleg: hoe maak je bij een formule een toenamediagram
 • Aan de slag met huiswerk (25 t/m 27, 29, 32)

Slide 1 - Slide

Heb je vraag over het huiswerk?
Zo ja, vul nummer of vraag in.

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Uitwerking

Slide 4 - Slide

De globale grafiek past bij dit toenamediagram
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

De globale grafiek past bij dit toenamediagram
A
Waar
B
niet waar

Slide 6 - Quiz

Formules en toenamediagrammen
Om een toenamediagram te maken bij een gegeven formule, voer je de formule in op je grafische rekenmachine en maak je een tabel met de juiste stapgrootte.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Aan de slag
Maak opgave 25 t/m 27, 29, 32 

Slide 10 - Slide

Deel 2
Pak je boek, je schrift en de GR erbij. We gaan zo beginnen.
Programma:
 • Huiswerk bespreken
 • Opgaven
 • Uitleg: differentiequotiënt
 • Aan de slag met huiswerk (33 t/m 37)

Slide 11 - Slide

Aan het einde van de les
... weet je wat een differentiequotiënt is
... kan je het differentiequotiënt bij een grafiek berekenen

Slide 12 - Slide

Gemiddelde verandering
         is de gemiddelde verandering van N per tijdseenheid. 


ΔtΔN

Slide 13 - Slide

Gemiddelde verandering
         is de gemiddelde verandering van N per tijdseenheid. 


De gemiddelde verandering is hier 
ΔtΔN
ΔtΔN=272,121,370,028

Slide 14 - Slide

Het differentiequotiënt
        noemen we het differentiequotiënt

Het differentiequotiënt op het interval
[0,6] is gelijk aan 

Dus per stapje stijgt de grafiek gemiddeld met 0,6.
Het is de richtingscoëfficiënt van de lijn door punt A en punt B.
ΔxΔy
ΔxΔy=6152=53=0,6

Slide 15 - Slide

Algemeen

Slide 16 - Slide

Bereken het differentiequotiënt 
op [-1, 3]

Slide 17 - Slide

Bereken het differentiequotiënt op [2,5]
A
3
B
-3
C
31
D
31

Slide 18 - Quiz

Aan de slag
Maak opgave 25 t/m 27, 29, 32, 33 t/m 37 voor de volgende les

Slide 19 - Slide