G1 Unité 1 leerdoelen week 38

Deze Week (week 38)
Cette semaine (semaine 38)
(14 jusqu'au 21 septembre)
1 / 22
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Deze Week (week 38)
Cette semaine (semaine 38)
(14 jusqu'au 21 septembre)

Slide 1 - Slide

Leerdoelen week 38 (Parler: spreken / Ecrire: schrijven)

  • Je kunt een gesprekje voeren waarin je gebruik maakt van 'er is/zijn' 'links/rechts' (opdr 16F), ils/elles (opdr 18)
  • Je kunt iemand in het Frans begroeten, afscheid nemen en iets over jezelf en iemand anders vertellen (opdr 17, opdr 22 en 23) - we doen hiervoor iets andere spreekopdrachten in de les
  • Je kunt eenvoudige zinnen over jezelf schrijven aan Franse leeftijdgenoten (opdr 24)
  • Je kent de woorden van apprendre 7 en 8 en herhaalt alles goed van 1 tm 6Slide 2 - Slide

Maakwerk voor komende week: (Blok: Ecrire)

Maak in Edition (blok Ecrire / Edition 1.7): 24 tm 29 

Opdr 23: Je hebt de tekst van je vlog nu uitgeschreven en zelf verbeterd. Nu ga je deze tekst inspreken in Speakteach (zie instructies in je berichtenbox van Itslearning)
Slide 3 - Slide

Leren:

herhalen apprendre 1 tm 7
Leren: 8, 9

Slide 4 - Slide

Lundi, le quatorze septembre deux mille vingt

1. apprendre 7 + apprendre 8
2. Grammaire 16F: spreekopdracht (5 min)
3: Oefenen met Spreken (zie verderop)
4. opdr 23 (opnemen in speakteach)
evt. nog: dit filmpje of blz 40 van je werkboek

Slide 5 - Slide

Mercredi, le quinze septembre deux mille vingt

Slide 6 - Slide

Exercices pour Parler

Slide 7 - Slide

Opdracht 16F
Links en rechts
à gauche et à droite

Slide 8 - Slide

Rappel!

le, la, l' = het/de (enkelvoud)
les = de (meervoud)

Wat is nu het verschil tussen 'les' en 'des'? bijv. in de zin: 
Les garçons sont ici
Il y a des garçons ici

Slide 9 - Slide

Onhou:

'Les' vertaal je wél. Het is bepaald

'des' vertaal je niet! Het is onbepaald!

Les garçons sont ici = de jongens zijn hier
ici, il y a des garçons = hier zijn er  jongens 
x

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Un terrain de foot (m) vervangen door il (hij/het)

des terrasses (f) vervangen door elles (zij/ze)

une piscine (f) vervangen door elle (zij/het)

des restaurants (m) vervangen door ils (zij/ze)

Slide 12 - Slide

Il y a ........... .............?
Oui, il y a ........... .............
 ........... est où?
 ........... est à .........
Il y a des .............?
La piscine (f) - enkelvoud/singulier
Les restaurants (m) - meervoud/pluriel
Oui, ......... ...... .............
....... sont où?
....... ...... à .....

Slide 13 - Slide

Il y a ........... .............?
Oui, il y a ........... .............
 ........... est où?
 ........... est à .........
Il y a des .............?
L'hôtel (m) - enkelvoud/singulier
Les campings (m) - meervoud/pluriel
Oui, ......... ...... .............
....... sont où?
....... ...... à .....

Slide 14 - Slide

Il y a ........... .............?
Oui, il y a ........... .............
 ........... est où?
 ........... est à .........
Il y a des .............?
Le collège (m) - enkelvoud/singulier
L'arbre (m) - meervoud/pluriel
Oui, ......... ...... .............
....... sont où?
....... ...... à .....

Slide 15 - Slide

Spreekopdracht

Slide 16 - Slide

Spreekopdracht 1
Bonjour/Salut
Je m'appelle.....et toi? 

Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu?
Je suis en G1... Et toi?
J'habite à Almere. Et toi?

Au revoir
Bonjour/Salut

Moi? Je m'appelle....
Je suis aussi en G1...
Moi aussi. J'habite aussi à Almere
Au revoir
On va être amis?
Oui, ça va être super!

Slide 17 - Slide

Spreekopdracht 1
Dag
Ik heet.....en jij? Hoe heet jij?
Ik zit in ...(G1..). en jij?
Ik woon in Almere,
en jij?
tot ziens
Dag

Ik? ik heet.....
Ik zit ook in G1...
Ik ook, ik woon ook in Almere
tot ziens
Bonjour!
Bonjour!
Je m'appelle....
Et toi?
Comment tu t'appelles?
Moi? Je m'appelle....
Je suis en G1... et toi?
Je suis aussi en G1...
J'habite à Almere. Et toi?
Moi aussi. J'habite aussi à Almere
Worden we vrienden? (gaan we vrienden worden)
Ja dat zal/gaat geweldig zijn!
On va être amis?
Oui ça va être super!

Slide 18 - Slide

Spreekopdracht 2
Salut!
Tu as quel âge?
Quel âge as-tu?
Tu habites où?
Où habites-tu?
Almere est une ville moderne
Salut!

Moi? J'ai (onze/douze) ans
J'habite à Almere
Oui, c'est une ville moderne
Au revoir!
Au revoir!

Slide 19 - Slide

Spreekopdracht 2
Dag
Hoe oud ben jij?
Waar woon je?
Almere is een moderne stad
Dag

Ik? Ik ben....jaar oud
Ik woon in Almere
Ja het is een moderne stad
Quel âge as-tu?  OF:
Tu as quel âge?
Moi? J'ai ...... ans
11 = onze
12 = douze
Où habites-tu?
J'habite à Almere
Tot ziens!
Tot ziens!
Almere est une ville moderne
Oui, c'est une ville moderne

Slide 20 - Slide

Spreekopdracht 3
Salut!
Qui est ce garçon? 
Qui est cette fille?
Il/elle est dans la même classe que toi?
Baken Trinitas Gymnasium est une école moderne?
Au revoir!
Salut!

Il s'appelle...
Elle s'appelle...
Oui, il/elle est dans la même classe que moi
Oui, c'est une école moderne
Au revoir!

Slide 21 - Slide

Spreekopdracht 3
Dag
Wie is deze jongen? dit meisje?
Zit hij/zij in dezelfde klas als jij?
Is Baken Trinitas Gymnasium een moderne school?
Tot ziens!
Dag

Hij/zij heet...
Ja, hij/zij zit in dezelfde klas als ik
Ja, Baken Trinitas Gymnasium is een moderne school
Tot ziens
Qui est ce garçon? Qui est cette fille?
Il/elle s'appelle...
Il/elle est dans la même classe que toi?
Oui, il/elle est dans la même classe que moi
Baken Trinitas Gymnasium est un collège/une école moderne?
Oui, c'est un collège/une école moderne

Slide 22 - Slide