hst 6 paragraaf 5 "zure en basen in het milieu"

hst 6.5 "zuren en basen in het milieu"
1 / 31
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

hst 6.5 "zuren en basen in het milieu"

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt het ontstaan van zure regen beschrijven.
  • Je kunt de gevolgen voor het milieu van zure regen beschrijven. 
  • Je kunt maatregelen beschrijven die de vorming van zure regen verminderen.

Slide 2 - Slide

Vandaag
Herhaling van de vorige lessen
Inleiding zure regen met filmpje
Samen lezen 6.5
Filmpje van Miranda Onstenk
extra uitleg zure regen
Maken hst 6.5

Slide 3 - Slide

Herhaling vorige lessen

Slide 4 - Slide

Welke pH hebben zuren?
A
0-7
B
7
C
7-14

Slide 5 - Quiz

Zuren zijn
A
metalen
B
moleculaire stoffen
C
zouten

Slide 6 - Quiz

Welke stof is een zuur?

A
azijn
B
soda
C
gootsteenontstopper
D
water

Slide 7 - Quiz

Met een zuur schoonmaakmiddel kan ik?
A
vet verwijderen
B
de vaat wassen
C
ramen lappen
D
kalk verwijderen

Slide 8 - Quiz

Hoe maak je een zuur?
A
Een zout verhitten .
B
Een zout verhitten en dan water toevoegen?
C
Een zout verhitten, het gas opvangen en daar water aan toe voegen.
D
Een zout verhitten en water toevoegen.

Slide 9 - Quiz

Welk van de onderstaande schoonmaakmiddelen is een zuur schoonmaakmiddel?
A
Groene zeep
B
Ammonia
C
Gootsteenontstopper
D
wc ontkalker

Slide 10 - Quiz

Welke pH hebben zuren?
A
0-7
B
7
C
7-14

Slide 11 - Quiz

Zuren zijn
A
metalen
B
moleculaire stoffen
C
zouten

Slide 12 - Quiz

Wat is de zuurgraad (pH) van water
A
0
B
7
C
10
D
14

Slide 13 - Quiz

Mierenzuur reageert met natriumoxide. Leg uit of dit wel of geen zuurbase reactie is
timer
1:00

Slide 14 - Open question

citroenzuur reageert met kaliumnitraat. Leg uit of dit wel of geen zuur/base reactie is
timer
1:00

Slide 15 - Open question

kalk is calciumcarbonaat. Als je kalk weg laat halen met schoonmaakazijn spreek je dan van een neutralisatie reactie?
timer
1:00

Slide 16 - Open question

Zoutzuur reageert met magnesium. Hierdoor verdwijnt het zuur. Leg uit of err hier spraken van een neutralisatie reactie is ?
timer
1:00

Slide 17 - Open question

Noteer de reactievergelijking van de reactie van mierenzuur met natriumoxide
timer
1:00

Slide 18 - Open question

Noteer de reactievergelijking van de reactie van zoutzuur met kalk
timer
1:00

Slide 19 - Open question

Zure regen
Een aantal jaar terug werd er veel gesproken over zure regen. 
We kijken even naar een ouder filmpje. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe zure regen ontstaat. 

De oorzaak is nog steeds gelijk, maar de uitwerking is minder erg geworden. Dat lees je in het artikel na het filmpje. 

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Wat is de oorzaak van zure regen?

Slide 22 - Open question

Voorkomen van luchtvervuiling
Er zijn verschillende manieren om luchtvervuiling te voorkomen. 

1 van die manieren is het gebruiken van Biogas. 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Biobrandstoffen
Dierlijk en plantaardig (afval) materiaal noem je biomassa. Van biomassa kun je biobrandstoffen van maken. 

Voorbeelden: bio-ethanol, bio-butanol, E10, E85, koolzaadolie. 

Slide 25 - Slide

Lezen hst 6 paragraaf 5 in je tekstboek.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

zure regen door stikstofoxiden en zwaveldioxide
  • door contact van deze gassen met waterdamp ontstaan zwavelzuur en saltpeterzuur 
  • het gevolg zure regen
  • dit tast planten en gebouwen aan 

Slide 28 - Slide

luchtvervuiling door zwaveldioxide en stikstofoxiden
  • zwaveldioxide ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen die zwavel bevatten
  • stikstofoxiden ontstaan bij verbranding in zware motoren. Stikstofoxiden is een verzamelnaam. De ontbrandingstemperatuur van stikstof wordt bereikt (N2 + O2--> NOx)
  • deze gassen kunnen luchtweg klachten verooraken.

Slide 29 - Slide

Effecten zure regen

Slide 30 - Slide

Wat is de kloppende reactievergelijking die hoort bij het ontstaan van zwavelzuur?
Hint: onder invloed van zuurstof ontstaat er eerst...
A
SO2 + H2O -> H2SO2
B
SO2 + H2O -> H2SO4
C
SO3 + H2O -> H2SO4
D
2 SO3 + 2 H2O -> 2 H2SO4

Slide 31 - Quiz