12.5-2 Als het mis gaat 5H 2021

H12: Gezondheid
1 / 13
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H12: Gezondheid

Slide 1 - Slide

H12 Gezondheid
12.1-1 Voorkomen is beter dan genezen (huid/ slijmvliezen)
12.2 Eigen afweer en antibiotica
12.3-1 Specifieke afweer deel 1
12.3-2 Specifieke afweer deel 2
12.4 Bloedgroepen
12.5 Als het misgaat (kanker/ virussen/ allergiën)
12.1-2 Bescherming bij planten

Slide 2 - Slide

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 12.5 Als het mis gaat

Slide 3 - Slide

Doel en begrippen 12.5
Je leert de bouw en werking van virussen kennen en hoe kanker, allergische reacties en auto-immuunziekten ontstaan

risico-factoren kanker, screenen, 
Slide 4 - Slide

Allergische reactie
Een reactie van je immuunsysteem op een onschuldige lichaamsvreemde stof (antigeen).

Bijvoorbeeld pollen, pinda's,
noten, .......

Roodheid, niezen, tranen, 
opgezwollen slijmvliezen


Slide 5 - Slide

Allergische reactie
Bij contact met het antigeen barsten de mestcellen open en verspreiden histamine.
Histamine zorgt voor een ont-
stekingsreactie -> allergische
reactie.


Slide 6 - Slide

Allergische reactie
Bij een allergische reactie ontstaat een ander type antistoffen (IgE).
Deze antistoffen hechten aan
mestcellen. 


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Anafylactische shock
Een zeer zware allergische reactie waarbij de slijmvliezen heel erg opzwellen wordt je benauwd. Je bloedvaten verwijden heel erg.
Levensbedreigend!
Epi-pen (adrenaline) vernauwt de bloedvaten tijdelijk.


Slide 9 - Slide

Autoimmuunziekte
Als het afweersysteem lichaamseigen antigenen als lichaamsvreemd ziet en eigen cellen gaat aanvallen.


Slide 10 - Slide

Orgaantransplantatie
Bij een orgaantransplantatie wordt gekeken naar het type antigenen op de lichaamscellen van de donor en de ontvanger. Die moeten voldoende op elkaar lijken.
Dit zijn de HLA-antigenen.


Slide 11 - Slide

Astma

Veel astmapatiënten zijn overgevoelig voor bepaalde antigenen die bij inademing in de bronchiën komen en daar een allergische reactie veroorzaken. Zo een astma-aanval wordt gekenmerkt door benauwdheid en kortademigheid, veroorzaakt door een krampachtig samentrekken van spieren in de wand van de bronchiën.
De antigenen brengen in bepaalde cellen in de slijmlaag van de luchtwegen de productie van een antistof type Ig-E op gang. Deze antistof sensibiliseert in de wand van de bronchiën mestcellen, die reageren door bepaalde stoffen af te geven. Deze stoffen veroorzaken, onder andere via het zenuwstelsel, het optreden van spiercontracties in de wand van de luchtpijpvertakkingen.
2p − Hoort de productie van Ig-E tot de aspecifieke en/of tot de specifieke afweer?
− Welke cellen produceren deze antistof?

Slide 12 - Slide

HUISWERK
Maak de opdrachten 
12.5: 11 t/m 13


Slide 13 - Slide