passive

1 / 14
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wanneer is een zin passief?

Er wordt momenteel een nieuw ziekenhuis gebouwd in Maastricht.

Het schilderij is gerestaureerd.

De kerk werd ontworpen door een beroemde architect.


Slide 2 - Slide

Kun je elke werkwoord passief maken? 
Bedenk eens drie Engelse werkwoorden die je zou kunnen gebruiken in een passive.

Slide 3 - Slide

Making a passive in three steps:


1: Object <-> subject

2: Add form of 'to be'

3: Main verb -> past participle

Slide 4 - Slide


vorm van to be in de juiste tijd + voltooid deelwoord

Active: He did not do his homework.   (past simple)

Passive: The homework was not done by him.  (past simple)

Er verandert NOOIT iets aan de tijd van de zin. 

Slide 5 - Slide


Passive in verschillende tijden


Maak van de volgende zin een passive 
in 6 verschillende tijden: I make a cake.

Start with:
A cake is made by me. 

Slide 6 - Slide

....all the possibilities......

Slide 7 - Slide

Neem de zin over en onderstreep het lijdend vw.
Maak er vervolgens een passive van. 
Many people admired Diego Maradonna.                    
Banksy makes street art.                                                     
Paris needs to restore the Notre Dame.                       
Rembrandt had painted De Nachtwacht before he became famous.
Slide 8 - Slide

Practise
Turn to exercises 24 and 26 in your Stepping Stones on pages 76 and 77.

You can choose which one you would like to do. 


Slide 9 - Slide

Testing
 1. Patrick has stolen some candy.
 2. Columbus discovered America a long time ago. 
 3. Her father allowed Kim to go out yesterday evening. 
 4. The police had arrested the burglar before. 
 5. Benjamin tells beautiful stories.
 6. The police couldn't capture Jack the Ripper.

Slide 10 - Slide

Testing
 1. Patrick has stolen some candy.              Some candy has been stolen by Patrick
 2. Columbus discovered America.              America was discovered by Columbus.
 3. Her father allowed Kim to go out.          Kim was allowed to go out by her father
 4. The police had arrested the burglar.     The burglar had been arrested (by the...)
 5. Benjamin tells beautiful stories.             Beautiful stories are told by Benjamin. 
 6. The detective could not capture Jack The Ripper.      Jack The Ripper could not be                                                                                                        captured by the detective.          

Slide 11 - Slide

24 Example key:
1 The bike was stolen last Friday around 9 o’clock.
2 The window has been broken. / A brick was thrown through the window.
3 The cake has been eaten entirely. / The cake was eaten.
4 My money was taken by a pickpocket. / My money has been taken by a      
   pickpocket.
5 Some fingerprints were found on the table. / A fingerprint was found on the 
   table by a policeman.
6 They were arrested by the police. / They have been arrested by the police. / They are arrested by the police.

Slide 12 - Slide

26 Key:
1 both my phones have been / were stolen
2 our house was broken into. / our house has been broken into.
3 The police were called immediately
4 two police cars were sent to our house
5 neither of them
6 all my computer games were taken too. / all my computer games have been taken too.

Slide 13 - Slide

More practice?
https://www.english-grammar.at/online_exercises/passive-voice/pa016.htm
https://www.english-grammar.at/online_exercises/passive-voice/pa006-active-passive.htm

Slide 14 - Slide