Waarnemen

Waarnemen
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Waarnemen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Wat is waarnemen?
  • Waarmee kun je waarnemen?
  • Wanneer neem je iets waar?
  • Wie nemen iets waar?

Slide 2 - Slide

Waarnemen
Met behulp van je zintuigen informatie over je omgeving (of eigen lichaam inwendig) verzamelen.

Slide 3 - Slide

Wat nemen we waar?
We nemen prikkels waar.

Externe prikkels: Veranderingen in je omgeving (buiten je lichaam)

Interne prikkels: Veranderingen in je lichaam

Slide 4 - Slide

Zintuigen


Neus
Tong
Huid
Oog
Oor

Slide 5 - Slide

Koppel de juiste prikkel aan het juiste zintuig
Lichtzintuig
Reukzintuig
Smaakzintuig
Gehoorzintuig
Licht
Geur
Geluid
Stoffen in voedsel

Slide 6 - Drag question

Informatie-verwerking
De informatie uit de omgeving (prikkels) neem je waar met je ZINTUIGEN.

Je zintuigen geven elektrische signalen (impulsen) door aan je HERSENEN.

Cellen van de grote hersenen verwerken de binnengekomen informatie, 
hierdoor ontstaat bewustwording van je omgeving .

Slide 7 - Slide

Drempelwaarde
Waarom merk je sommige veranderingen niet?

Drempelwaarde: De minimale hoeveelheid die je nodig hebt van een prikkel, om het een impuls te laten worden.

Slide 8 - Slide

Wat is een impuls?
Je hersenen moeten de informatie van buiten (of binnen) het lichaam wel begrijpen.  Daarom zetten je zintuigen de informatie om in een elektrisch signaal: 

Een impuls

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

LET OP!
Neem jij alles waar?

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Wat is het nut van waarnemen en het waarnemen van pijn?

Slide 16 - Open question