VPRO1 Hfst 2 Maatschappelijke opvang en voorzieningen

VPRO leerjaar 3Kathinka Wolbers
(VPRO 2 docent)
1 / 17
next
Slide 1: Slide
VPRO1MBOStudiejaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

VPRO leerjaar 3Kathinka Wolbers
(VPRO 2 docent)

Slide 1 - Slide

Planning week 1.1

 • Kennismaken
 • Wensen/ verwachtingen?
 • Uitleg VPRO leerjaar 3
 • Starten H2
 • Zelfstandig verwerken theorie

Slide 2 - Slide

Wat verwacht/ hoop je te leren binnen het vak VPRO (verdieping profiel)?

Slide 3 - Mind map

Inhoud VPRO leerjaar 3
 • Les in periode 1 t/m 3

 • Twee docenten: Joyce Assink en Kathinka Wolbers. 
  Per periode 1,5 lesuren van beide docenten 

 • Wat gaan we doen:
  - Behandelen profielboek persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
  - Voorbereiding praktijkexamens (VPRE)
  - Eindopdracht in samenwerking met muzisch creatieve vakken

 • Studiewijzer te vinden in het kanaal van VPRO

Slide 4 - Slide

Hoofdstuk 2:  Maatschappelijke opvang en voorzieningen


Lees de casus in je boek op blz 28 


Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Waarop kunnen mensen
zoal vastlopen?
(maak koppeling met MZ)

Slide 7 - Mind map

Hoofdstuk behandeld de volgende onderwerpen:


 • De doelgroepen waar je als PBSD mee kunt gaan werken
 • Welke problemen en zorgen jouw clienten kunnen hebben
 • Welke verschillende woonvormen er zijn 
 • Wat je voor kwaliteiten/kerntaken als PBSD nodig hebt.  

Slide 8 - Slide

Wat zijn volgens jullie
kerntaken van de PB SD?

Slide 9 - Mind map

De persoonlijk begeleider SD

- Werkt altijd aan het herstel, het behoud of de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de cliënt!
- Eigen regie van de cliënt staat centraal
- Werkt in een netwerk
- Werkt vraaggericht (de wensen en behoeften van de cliënt staan zoveel mogelijk centraal)
- Heeft aandacht voor de vraag 'achter de vraag'
- Is op de hoogte van wet- regelgeving en kent zijn/ haar rechten en verplichtingen
- ......... 

Slide 10 - Slide

Hoe motiveerde jij als begeleider zelfredzaamheid in de praktijk?

Noem tenminste één concreet voorbeeld van zelfredzaamheid.

Slide 11 - Open question

Aandacht voor de vraag achter de vraag leidt tot vraaggericht werken en cliënten die leren om zelf regie te hebben.

Wat zou een goede vraag kunnen zijn in deze situatie:
'Cliënt Jos(35jr) is alcoholverslaafd en zit in de dagbehandeling. Hij zegt tegen jou dat hij huishoudelijke hulp nodig heeft'. Jij wilt achterhalen waarom hij dit wilt.


Slide 12 - Open question

Doelgroepen werkveld SD:

- Kwetsbare ouderen
- Mensen met psychische en psychiatrische problematiek
- Dak- en thuislozen
- Mensen met verslavingsproblematiek
- Gedetineerden
- Mishandelde vrouwen
- Asielzoekers en vluchtelingen

Slide 13 - Slide

Voorzieningen werkveld SD

- Woonvoorzieningen
- Dagopvang
- Nachtopvang
- Begeleid wonen
- Vrouwenopvang
- Crisisopvang
- Justitiële opvang 

Slide 14 - Slide

Verschillende vormen van zorg en hulpverlening
De persoonlijk begeleider SD biedt binnen onderstaande vormen hulp:

1. Intramuraal
Binnen de muren, bijv: verpleegthuis, psychiatrische afdeling, woongroepen. 

2. Extramuraal 
Buiten de muren, bijv: huishoudelijke hulp, thuiszorg

3. Semimuraal
Binnen en buiten de muren, cliënt gaat overdag naar een instelling maar woont thuis. Bijv. dagbehandeling bij verslaving

4. Transmuraal
Ander woord voor ketenzorg. Meerdere zorgverleners zijn betrokken en bieden zorg. Bijv. thuiszorg gecombineerd met een persoonlijk begeleider, huisarts. Dit wordt ingezet bij mensen die chronisch ziek zijn. 

Slide 15 - Slide

Welke (stage/ werk) ervaringen heb jij binnen het werkveld
van specifieke doelgroepen?

Slide 16 - Mind map

Aan de slag! 

- Alle opdrachten H2 (zowel verwerkingsopdrachten N3/4 + 4)
- Praktijksituatie - Wie binnen drinkt doet dat niet op straat)

Deadline: 15 september 2022.

Slide 17 - Slide