Kerntaak 2 - PR (herhaling) en Vrijwilligers

PR en vrijwilligers
PR & Vrijwilligers
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Kerntaak 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PR en vrijwilligers
PR & Vrijwilligers

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat wordt er verstaan onder Public Relations (PR)?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Begrip Public Relations?
Het systematisch communiceren met voor de organisatie belangrijke groepen, met als doel wederzijds begrip tussen deze groepen en de organisatie te bevorderen.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
PR-middelen bepalen
PR-matrix invullen
PR-doel bepalen 
Randvoorwaarden bepalen 
Publieksgroepen bepalen 

Slide 4 - Drag question

This item has no instructions

Het PR-Plan
 1. PR-doel bepalen
 2. Randvoorwaarden bepalen
 3. Publieksgroepen bepalen
 4. PR-middelen bepalen
 5. PR-matrix invullen (AIDA)

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Met welke randvoorwaarden heb je te maken m.b.t. PR
A
Beschikbare ruimte, beschikbaar materiaal, beschikbare tijd.
B
Beschikbare velden, beschikbaar budget, beschikbare tijd.
C
Beschikbare tijd, beschikbare 'mankracht', beschikbaar budget
D
Beschikbaar materiaal, beschikbaar budget, beschikbare uren.

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Het PR-Plan in vijf stappen:
Stap 1: PR doel bepalen 
Wat wil je bereiken met je PR? 

Bijv. 80% van de campinggasten is op de hoogte van het beachvolleybaltoernooi op 23 juli 2021. 

Stap 2: Randvoorwaarden bepalen
Welke mogelijkheden heb je? 

Wat is er haalbaar met het budget, in de beschikbare tijd, met de beschikbare 'mankracht'.  

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Het PR-Plan in vijf stappen:
Stap 3: Publieksgroepen bepalen
Wie wil je bereiken? 

Stel je organiseert de Koningsspelen op een basisschool; dan moet je de kinderen enthousiast krijgen, het docententeam informeren/enthousiasmeren, ouders/verzorgers informeren, buurtbewoners informeren etc. 

Stap 4: PR-middelen bepalen
Met welke PR-middelen ga je welke doelgroep(en) benaderen. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Het PR-Plan in vijf stappen:
Stap 5: PR-matrix invullen
Volgens AIDA formule = Aandacht, Interesse, Deelname, Actie 


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

6WenH formule
 • Wat gaat er gebeuren?
 • Wanneer vindt het plaats?
 • Wie organiseert het of wie heeft de leiding?
 • Waar vindt het evenement plaats?
 • Welke doelgroepen worden uitgenodigd?
 • Wat gaat het kosten?
 • Hoe heet het evenement?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Beoordeling PR-middelen
Beoordelingscriteria PR-middelen 
 • Het bereik van het PR-middel 
 • Communicatievermogen van het PR-middel 
 • De kosten van het PR-middel 
 • Het vertrouwen in het PR-middel
 • De zeggenschap over het PR-middel 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions


Vrijwilligers

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

https://www.youtube.com/watch?v=YgPzCCn4_UY
Welke taken worden er bij jouw vereniging/BPV door vrijwilligers uitgevoerd?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Stappenplan werven en plaatsen van vrijwilligers
Stap 1. Maak een overzicht van taken
Stap 2. Cluster de taken
Stap 3. Beschrijf de taken
Stap 4. Werf vrijwilligers 
                     uit bestand of actief werven 
Stap 5. Maak een overzicht van de kwaliteiten en wensen van vrijwilligers
Stap 6. Plaats de vrijwilligers 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Kun je iemand die in het dagelijks leven secretaresse is inzetten bij een voetbaltoernooi?
Ja
Nee

Slide 16 - Poll

This item has no instructions

Drie fasen in het begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers.
Voor het evenement

Tijdens het evenement

Na het evenement

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Voor het evenement: 
Tijdens het evenement:
Na het evenement: 
Takenpakket doornemen.
Draaiboek uitreiken.
Assisteren en Aanwijzingen geven.
Evalueren.
Motiveren.
Contactpersoon aanwijzen.
Bedanken.
Afspraken maken en vastleggen.

Slide 18 - Drag question

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Beschrijf de taken 
Plaats de vrijwilligers 
Maak een overzicht van taken 
Cluster de taken
Maak een overzicht van de kwaliteiten en wensen van vrijwilligers
Werf de vrijwilligers

Slide 20 - Drag question

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions