математик

математик
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Математикийн асуултPrimary EducationAge 10,11

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slide and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

математик

Slide 1 - Slide

Батад 5 алим байсан ба түүнд ээж нь 2 алим өгсөн бол нийт хэдэн алимтай болсон бэ
A
10
B
8
C
3
D
7

Slide 2 - Quiz

үхэр гэдэг үгэнд хэдэн үсэг орсон бэ?
A
4
B
8
C
5
D
6

Slide 3 - Quiz

Натурал тоог сонгоно уу?
A
1 2 3 4 5 6 7
B
9 8,9 -1 -5
C
7 -1 -2 3,3
D
8 9 1,2 -1

Slide 4 - Quiz

(2+4)*8=?
Квадрат хэдэн талтай вэ?
A
64
B
48
C
71
D
45

Slide 5 - Quiz

2*5+15

Slide 6 - Open question

математиктай холбоотой ямар ямар ном мэдэх вэ?

Slide 7 - Mind map

Гурвалжин гэж юу вэ?

Slide 8 - Open question

чи ямар ямар гурвалжин мэдэх вэ?

Slide 9 - Mind map

10 +5 =
10 x 10 =
10 - 7 =
3
60
100

Slide 10 - Drag question

2-д хуваагддаг тоо
5 болоод 10 хуваагдаж болдог тоо
(3*20)-30=?
30
12 
500

Slide 11 - Drag question

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

2*5+8=

Slide 14 - Open question

(2*7)-3

Slide 15 - Open question

3*2*2-3=9 энэ үнэн үү худал уу?
үнэн
худал

Slide 16 - Poll

Өнөөдрийн хичээлийг дүгнээрэй.
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll