ZM3 08-01

1 / 16
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

The Passive (present simple, past simple)

Slide 2 - Slide

Passive

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Grammar: Passive
Present simple: am/are/is + voltooid deelwoord

Active : The gardener waters the flowers every evening.

Passive: The flowers are watered by the gardener every evening. 

Slide 5 - Slide

Active to passive
Simple present (active)
Vorm: hele werkwoord (+s bij he/she/it)
She cleans the room every day.
Simple present (passive)
Vorm: am/are/is + voltooid deelwoord
The room is cleaned every day.

Slide 6 - Slide

Active to passive
Past simple (active)
Vorm: hele werkwoord + (e)d
She cleaned the room last week.
Past simple (passive)
Vorm: was/were + voltooid deelwoord
The room was cleaned last week.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Use past simple passive:
The film ...................(shoot) in Texas.
A
was shooting
B
was shot

Slide 9 - Quiz

Make a passive (use present simple):
Lots of books ... (buy) by my father every year.
A
are bought
B
is bought
C
were bought
D
have been bought

Slide 10 - Quiz

Use past simple passive:
The school ......................in 1991.( build)
A
was being built
B
was built

Slide 11 - Quiz

Active / passive?
Alan teaches geography.
A
active
B
passive

Slide 12 - Quiz

Are these sentences active or passive?
Active
Passive
Bij binnenkomst wordt de de gast naar een tafel gebracht.
Harry is gisteren geslaagd voor zijn bachelor.
Op de basisschool werden wij iedere maand gecontroleerd op luizen.
Ik was nog nooit zo hard gevallen.

Slide 13 - Drag question

Maak zelf een zin in de passive...
(use at least 5 words).

Slide 14 - Open question

Active or passive?
Yesterday the farmer milked his cows.
A
Active
B
Passive

Slide 15 - Quiz

Ik snap nu hoe de PASSIVE werkt...
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 16 - Poll