3.4 Achterstandswijken verbeteren

1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Verbetering achterstandswijken
Par. 3.4

Slide 2 - Slide

HEB JE HET GELEZEN???
A
Ja
B
Nee

Slide 3 - Quiz

Wat is armoedebeleid?


A
Provinciaal beleid voor de vermindering van armoede bij de inwoners.
B
Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij de inwoners.
C
Overheidsbeleid voor de vermindering van armoede bij de inwoners.
D
Gemeentelijk beleid voor de vermindering van welvaart bij de inwoners.

Slide 4 - Quiz

Wat is een aandachtswijk?


A
Woonwijk met slechte leefbaarheid en sociale problemen, zoals structurele werkloosheid. Heet ook achterstandswijk.
B
Woonwijk met goede leefbaarheid en weinig sociale problemen, zoals structurele werkloosheid. Heet ook achterstandswijk.
C
Woonwijk met slechte leefbaarheid en sociale problemen, zoals weinig werkloosheid.
D
Een achterstandswijk.

Slide 5 - Quiz

Wat is renovatie?


A
Het afbreken van verouderde woningen.
B
Het opknappen van nieuwe woningen.
C
Het opknappen van verouderde woningen.
D
Het afbreken van vernieuwde woningen.

Slide 6 - Quiz

Wat is stedelijke vernieuwing?


A
Vermindering van woningen en de woonomgeving, en de organisatie van projecten om de leefbaarheid te verlagen.
B
Verbetering van woningen en de woonomgeving, en de winkels.
C
Verbetering van woningen en de woonomgeving, en de organisatie van projecten om de leefbaarheid te verhogen.
D
Verslechteren van woningen en de woonomgeving, en de organisatie van projecten om de leefbaarheid te verlagen.

Slide 7 - Quiz

Wat is sanering?


A
Het afbreken van een wijk door sloop en nieuwbouw of het geven van een nieuwe functie aan oude gebouwen.
B
Het verbeteren van een stad door sloop en nieuwbouw of het geven van een nieuwe functie aan oude gebouwen.
C
Het verbeteren van een woning door sloop en nieuwbouw of het geven van een nieuwe functie aan oude gebouwen.
D
Het verbeteren van een wijk door sloop en nieuwbouw of het geven van een nieuwe functie aan oude gebouwen.

Slide 8 - Quiz

Wat is een bestemmingsplan?


A
Plan van de gemeente over het gebruik van de ruimte.
B
Plan van de overheid over het gebruik van de ruimte.
C
Plan van de gemeente over het gebruik van de bestemming.
D
Advies van de gemeente over het gebruik van de ruimte.

Slide 9 - Quiz

Leerdoelen deze les
 • Verschil renovatie en sanering
 • Hoe kan een gemeente een woonwijk verbeteren?
 • Hoe kan de leefbaarheid van een wijk verbeterd worden?
 • Welke leeftijdsgroep heeft extra hulp nodig tegen armoede?

Slide 10 - Slide

Begrippen 
 • bestemmingsplan
 • renovatie
 • sanering
 • armoedebeleid
 • aandachtswijken
 • stedelijke vernieuwing

Slide 11 - Slide

Gemeenten hebben veel invloed op de inrichting van een wijk 

Slide 12 - Slide

Gemeente -> bestemmingsplan : een plan v/d gemeente over het gebruik van de ruimte

Slide 13 - Slide

In het bestemmingsplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, bedrijven etc

Slide 14 - Slide

Hoe pakken gemeenten armoede aan?
Alle plannen van de gemeente -> bestemmingsplan

Wijkverbetering door:
 • Renovatie
 • Sanering
Slide 15 - Slide

Renovatie:  Opknappen van verouderde woningen
Sanering: Het verwijderen van woningen (stadvernieuwing)

Slide 16 - Slide

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
 • Armoedebeleid voeren: Het verminderen van de armoede bij de inwoners

Door: Activiteiten mét mensen organiseren

Samen de problemen oplossen

Slide 17 - Slide

stedelijke vernieuwing

Het verhogen van leefbaarheid in aandachtswijken door verbeteren van woningen en de woonomgeving 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Exit Ticket
Hoe goed heb je de les begrepen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll