Arm en rijk 3.4 Nederland

3.4 Achterstandswijken verbeteren
1 / 23
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3.4 Achterstandswijken verbeteren

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
Doornemen 3.4

Opdrachten maken (1 t/m 3)

Klaar? Bezig met leren begrippen

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Hoe pakken gemeenten armoede aan?

Slide 3 - Slide

Achterstandswijk?

Slide 4 - Mind map

Achterstandswijk
Woonwijk met slechte leefomstandigheden en sociale problemen. Denk aan structurele werkloosheid, veel criminaliteit. Ook wel aandachtswijken genoemd

Slide 5 - Slide

Bestemmingsplan
Plan van de gemeente over het gebruik van de ruimte.
Renovatie
Het opknappen van verouderde woningen.
Sanering
Het verbeteren van een wijk door sloop en nieuwbouw of het geven van een nieuwe functie aan oude gebouwen.

Slide 6 - Slide

In het bestemmingplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, werken etc

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Aanpak
  • 2007: renovatie & sanering
  • Op oudsportcomplex nieuwe koopwoningen
  • verkeersveilige maatregelen
  • (kinder)voorzieningen
  • Meer en rijkere mensen nu
Doornakkers in Eindhoven

Slide 9 - Slide

Renovatie
Het opknappen van verouderde woningen.
Sanering
Het verbeteren van een wijk door sloop en nieuwbouw of het geven van een nieuwe functie aan oude gebouwen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
  • Armoedebeleid voeren 
  • wijk problemen samen oplossen (met bewoners)
  • activiteiten mét mensen organiseren

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Armoedebeleid
maatregelen om mensen zonder werk, met schulden en gezondheidsproblemen en eenzaam zijn te helpen. 

*hulpverleners, zoeken meestal mensen met schulden op. (vaak gaan bovenstaande problemen samen)

Slide 15 - Slide

Verbeteren leefbaarheid met armoedebeleid
Armoedebeleid = Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij burgers.
 - Helpen mensen zonder werk, mensen met schulden, mensen met gezondheidsproblemen en mensen die eenzaam zijn.
 - Problemen gaan vaak samen.

Woningbouwcorporaties
Het is voor hulpverleners lastig om deze mensen op te sporen.
 - Woningcorporaties gaan langs bij mensen met huurachterstand en helpen bij het vinden van een oplossing → minder mensen uit huis gezet.

Gemeente
  • Betrekken bewoners achterstandswijken bij oplossen van problemen door wijkraad.
  • Buurtcontracten met betrokkenen (woningcorporatie, bedrijfjes en vrijwilligers).
 - Wie doet wat om de leefbaarheid te vergroten.

Slide 16 - Slide

stedelijke vernieuwing

Het verhogen van leefbaarheid in aandachtswijken door verbeteren van woningen en woonomgeving spreek je van Stedelijke vernieuwing

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

saneren

Slide 19 - Slide

Het opknappen van verouderde huizen noemen we saneren.
A
goed
B
fout

Slide 20 - Quiz

Wat is het verschil tussen saneren en renoveren?

Slide 21 - Open question

Hoe is het gegaan?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - PollJe gaat eerst de opdrachten van 3.4 maken.

Klaar? Begrippen doornemen.

Slide 23 - Slide