Dagbesteding vrije tijd

 Dagbesteding, lesweek 8

Vrije tijd
1 / 13
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

 Dagbesteding, lesweek 8

Vrije tijd

Slide 1 - Slide

Wat is vrije tijd

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Link

Hoe vul jij je vrije tijd in.

Slide 4 - Open question

Vier aspecten dagbesteding
 1. de persoon
 2. de aard
 3. de omgeving
 4. de waarde

Slide 5 - Slide

vrije tijd 
 • Door iedereen anders ervaren. 
 • Eigen indeling van vrije tijd.
 • 46 uur per week

Slide 6 - Slide

Opdracht
Lees het artikel op de volgende slide. Bedenk wat je ervan vindt.
10 minuten

Daarna gaan we erover in gesprek.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Vrijetijdsbeleving
 •  = Belangrijker dan het hebben van vrije tijd i
 • Hoe wordt het ervaren
 • 4 kenmerken waaraan voldaan moet worden  

Slide 9 - Slide

4 kenmerken 
 • Verrijkte waarneming: alles om je heen heel intensief beleven
 • Verstoring van tijdsbesef: de tijd vliegt, geen tijdsbesef 
 • Sterke persoonlijke betrokkenheid: je gaat er helemaal in op, je verliest jezelf
 • Gevoel van zorgeloosheid, plezier en genoegen

Slide 10 - Slide

Vrijetijdsvaardigheden
De mogelijkheden van een cliënt tot het uitvoeren en aangaan van vrijetijdsactiviteiten.
Vrijetijdsvaardigheden aanleren (verbeelding, samenspelen, sociale vaardigheden, spelvaardigheden, etc.)
Begeleiden (zelfstandigheid, agendabeheer, wel/niet overnemen, sturen, motiveren)

Slide 11 - Slide

Opdracht
Lees: Thieme Dagbesteding MZ, hoofdstuk 3.8, vanaf Dieren
Beantwoord de vragen in het forms formulier.

Slide 12 - Slide

Afsluiting
Nabespreken en vragen

Slide 13 - Slide