PK hoofdstuk 6.1,6.2 & 6.3

Nu doen:

 1. Ga naar www.lessonup.com.
 2. Op de bovenste regel van de site staat 'leerling PIN code' vul hier de code.
 3. Wacht tot de docent begint met de les.
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch KlimaatMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Nu doen:

 1. Ga naar www.lessonup.com.
 2. Op de bovenste regel van de site staat 'leerling PIN code' vul hier de code.
 3. Wacht tot de docent begint met de les.

Slide 1 - Slide

Twixx Pedagogisch Klimaat 
09-12-2020
Hoofdstuk 6
Diversiteit in de organisatie

Slide 2 - Slide

Deze les
 1. Filmopname
 2. Terugblik 
 3. Doelen van deze les 
 4. Diversiteit binnen de organisatie 
 5. Afsluiten

Slide 3 - Slide

Filmopname
 • Leraar in opleiding
 • Opleidingsdoeleinden 
 • Bij bezwaar mail sturen naar ydoest@landstede.nl, uiterlijk 10 december om 16:00. 

Slide 4 - Slide

Terugblik
Waar gingen de vorige lessen over?

Slide 5 - Open question

PK periode 2 
Diversiteit in de maatschappij 

Diversiteit in de organisatie

Diversiteit in de groep 

Slide 6 - Slide

Opslagplaats
Basisdeel: Kerntaken
B1-K1 - Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

Basisdeel: Werkprocessen
B1-K1-W7 - Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

Slide 7 - Slide

Diversiteit in de organisatie
Vandaag:
H6.2: De taak van de organisatie
H6.3: Diversiteit in het team

Boek: Pedagogisch klimaat PW 

Slide 8 - Slide

Doelen van deze les
 1. De student kan een voorbeeld noemen van hoe diversiteit in zijn/haar stageorganisatie terug te zien is. 
 2. De student onthoudt dat er verschillen zijn binnen een team waar hij/zij in werkt. 

Slide 9 - Slide

De taak van de organisatie
"Het is de taak van elke school en elk kindercentrum om intercultureel te werken".

Slide 10 - Slide

Intercultureel
werken

Slide 11 - Mind map

Intercultureel werken
"Een manier van werken die rekening houdt met en respect toont voor andere culturen". 

Slide 12 - Slide

Diversiteit in een organisatie
* Visie 
* In de samenstelling van het team
* Verschillende culturen op de groep 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Hoe is diversiteit bij de organisatie waar jij stageloopt terug te zien?

Slide 15 - Open question

Diversiteit in het team 
* Door vraag n.a.v. situatie in gesprek met elkaar.
* Er is geen goed of fout! 
* Wel bespreek ik met jullie wat het meest voor de hand liggend is. 

Slide 16 - Slide

Situatie:
Een collega met wie jij werkt is Jehova's getuige. Volgens haar geloofsovertuiging mag zij geen verjaardagen vieren. Op dagen dat er een kind jarig is, vraagt zij aan collega's of zij die werkdag willen ruilen. Dit roept frustratie, irritatie en boosheid op bij de meeste collega's. 

Slide 17 - Slide

Hoe kan dit team het beste omgaan met deze situatie?
A
De collega vertellen dat zij moet werken ondanks verjaardagen
B
Hun irritatie voor hunzelf laten, dus niks doen aan de situatie
C
Met de collega in gesprek en overleggen of het anders kan
D
Het organisatiebeleid voor het vieren van feesten aanhouden

Slide 18 - Quiz

Situatie:
Het rode autootje is favoriet in een groep; alle kinderen willen ermee spelen en er ontstaat steeds ruzie om. De Nederlandse medewerker zegt: "Ieder mag op zijn beurt spelen, op je beurt wachten is de regel". De Marokkaanse medewerker zegt: "Het autootje is van de groep, leren samenspelen is de bedoeling". 

Slide 19 - Slide

Wat zie je duidelijk terug in deze situatie?
A
De kinderen zien dat de begeleiders verschillend zijn
B
De Nederlandse benadrukt de zelfstandigheid
C
Zij kunnen niet samenwerken door hun verschillen
D
De Marokkaanse benadrukt het samenspel

Slide 20 - Quiz

Vervolg op de vorige situatie: 
De Nederlandse medewerker zegt tegen haar Marokkaanse collega: "Dat lijkt mij ook een goed idee. Kinderen jullie vinden allemaal het rode autootje leuk dus mogen jullie hier ook samen mee leren spelen'. 

Slide 21 - Slide

De Nederlandse medewerker:
A
Leert van haar Marokkaanse collega
B
Wilt geen ruzie dus geeft toe aan de regel van haar collega

Slide 22 - Quiz

Dus: 
* Diversiteit kan in het team weerstand oproepen. Ga in gesprek met elkaar om elkaar te begrijpen. 
* Diversiteit kan inspiratie geven voor een nieuwe denkwijze of andere aanpak. Sta hier ook voor open. 

Slide 23 - Slide

Afsluiten 
Deze les heb ik het volgende geleerd....

Slide 24 - Slide

LessonUp mag vaker gebruikt worden voor online les.
A
Ja
B
Nee
C
Maakt mij niet
D
Heb liever PowerPoint

Slide 25 - Quiz