Quiz PK SEM 3

De avondklok...
Goed idee !
😒🙁😐🙂😃
1 / 28
next
Slide 1: Poll
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

De avondklok...
Goed idee !
😒🙁😐🙂😃

Slide 1 - Poll

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

1 Lijn = 3 punten
2 Lijnen = 6 punten
3 Lijnen = 9 punten
Volle kaart = winnaar + applaus
timer
4:00

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

De Wet IKK staat voor...

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Welke taken heeft een Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4

Slide 5 - Mind map

Als Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker niveau 4
- helpt, werkt met jonge kinderen aan taalondersteuning, 
- opvoedondersteuning; lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk
- creeert veilige en vertrouwde omgeving
- voor collega's ben je aansturend en begeleidiend
- aanspreekpunt voor ouders / opvoeders / externe deskundigen
- informerend en beleidsondersteunend aan de directie
Welk overleg staat vooraf gepland op een vast moment?
A
Formeel overleg
B
Informeel overleg

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Elke school moet een Medezeggenschapsraad hebben
A
JA
B
NEE

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Geef een functie omschrijving van een Onderwijs assistent in de basisschool

Slide 8 - Open questionDe onderwijsassistent verricht
leerlingbegeleiding en
onderwijsondersteuning,
organisatie en
beheer taken,
verzorging van leerlingen (optioneel) en doet aan professionalisering
Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te [........]
A
verbinden
B
beïnvloeden
C
oriënteren
D
ontwikkelen

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Besluitvorming:
bij een CONSENSUS hoeft niet iedereen het volledig eens te zijn met het voorstel, maar niemand zegt echt nee.
Klopt dit?
JA
NEE
Waar gaat dit over?

Slide 10 - Poll

Het antwoord is:

JA
Deskundigheidsbevordering:
Wat is het verschil tussen een POP en een PAP ??

Slide 11 - Open question

POP = Persoonlijk Ontwikkelings Plan
Zet je je DOEL in
PAP = Persoonlijk Actie Plan
HOE je je doelen gaat behalen.
Er moet op mijn stage meer aandacht geschonken worden aan diversiteit
Ja
Nee

Slide 12 - Poll

This item has no instructions

Interculturele sensitiviteit
A
gevoeligheid voor jezelf
B
gevoeligheid voor andere culturen
C
gevoeligheid voor je collega
D
gevoeligheid voor Carnaval

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Medewerkers in de Kinderopvang zijn op ..... niveau bezig om kinderen te leren omgaan met diversiteit
A
macro
B
meso
C
micro
D
mauritanie

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Sinds 2013 geldt het vier-ogen-principe. Wat was de aanleiding van deze landelijke afspraak?

Slide 15 - Open question
De aanleiding voor het vierogenprincipe is treurig. In de Amsterdamse zedenzaak kon pm’er Robert M. zijn gang gaan en in een kinderdagverblijf op op klaarlichte dag meerdere kinderen (ernstig) seksueel misbruiken. Ouders, de overheid en bovenal de sector zijn hier zo van geschrokken, dat het advies van de commissie Gunning om altijd minimaal twee volwassenen de groep te laten waarnemen, snel werd omgezet in beleid.
Voor welk organisaties geldt het 4 ogen principe?

Slide 16 - Mind map- Kinderdagverblijven
- Kleinschalige opvang [tot 6 personen]
Welke type ouder gedrag ken je?

Slide 17 - Open question

Verschillende typen oudergedrag:
betrokken oudertypen
boze oudertypen of oudertypen met kritiek
ongeïnteresseerde oudertypen
perfectionistische oudertypen
professionele oudertypen
afhankelijke oudertypen
te behulpzame oudertypen
overbezorgde en over-beschermende oudertypen
verwaarlozende oudertypen.
Zoek op internet een vacature:
Onderwijsassisitent / Pedagogisch medewerker

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

LSD Techniek

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Zoek een voorbeeld van LSD in beeld.
Upload je foto of bestand !

Slide 20 - Open question

student zoekt een plaatje waaruit 
Luisteren
Samenvatten
Doorvragen 

blijkt

Er zijn twee niveaus van evalueren:
A
praten en luisteren
B
proces en luisteren
C
product en proces
D
proces en praten

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Een verkorte versie van het model van Korthagen is de ABCD-methode. Die telt vier stappen:
ZOEK OP EN DEEL

Slide 22 - Open question


Wat is er AAN de hand?
Wat vind ik BELANGRIJK?
Welke CONCLUSIES trek ik?
Wat wil ik daarmee DOEN?
Rapporteren is belangrijk in je werk. Er wordt van jou verwacht dat je zorgvuldig en integer handelt. Over elk kind, jongere of groep staat veel (persoonlijke) informatie op papier.
Is er een WET die bepaalt Wie er TOEGANG heeft tot die GEGEVENS?
JA
NEE

Slide 23 - PollJA
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
STICHTELIJKE WOORDEN
Bij het werken met leerlingen en opvoeders is het belangrijk dat je een professionele houding aanneemt. Specifiek een interculturele beroepshouding. Dit geldt ook voor het werken met collega’s.
Als je jezelf goed kent, weet je ook beter hoe je je verhoudt ten opzichte van de ander. Zorg dat je goed bent voorbereid op intercultureel werken. Reflecteer om over jezelf en de ander te leren.
Als onderwijsassistent heb je een voorbeeldfunctie voor de leerlingen, wees je daarvan bewust.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Cultuur is

Slide 25 - Open questionCultuur = het geheel van gewoontes van een groep. Dit uit zich bijvoorbeeld in omgangsnormen, eten, kunst, taal en muziek.
Migranten zijn mensen die zich vanuit een ander land vestigen in Nederland. Er wordt inmiddels onderscheid gemaakt in migranten van
A
1e generatie
B
1e en 2e generatie
C
1e, 2e en 3e generatie
D
1e, 2e, 3e en 4e generatie

Slide 26 - Quiz- de eerste, tweede of derde generatie. 
Ik sluit PK SEMESTER 3 af op deze manier [lever je [nette] foto hier in

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions