activiteiten les 6

Module 10
1 / 21
next
Slide 1: Slide
activiteitenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Module 10

Slide 1 - Slide

Waar gaan wij het over hebben:
  • De 6 w's
  • Een activiteit organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en evalueren

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

 ontwikkelingsgebieden
Sociaal-emotioneel
Moreel
Motorisch
Cognitief
Maar ook:
Taal- en spraakontwikkeling
Zintuiglijke ontwikkeling


Slide 4 - Slide

Voorbereiding:

Een goede voorbereiding begint altijd met het analyseren van de specifieke situatie van de zorgvragers

analyse = onderzoek
Hoe ?

Slide 5 - Slide

De 6 W'S

Wie​
Wat​
Waar​
Wanneer​
Welke manier​
Waarom​

Kan je op al deze w's een antwoord geven dan heb je je activiteit goed voorbereid


Slide 6 - Slide

Groepsactiviteiten organiseren​
  1. De voorbereiding van het programma. Wat zijn de behoeften van de zorgvragers
  2. De planning van het programma.  taakverdeling en een eventueel draaiboek.
  3. De uitvoering van het programma.  overzicht te houden, bereikbaar te zijn, te helpen en waar nodig bij te sturen.
  4. De evaluatie van het programma. met de deelnemers, zorgverleners en overige organisatoren kijken hoe de activiteit is verlopen. Slide 7 - Slide

Betrokken worden bij activiteiten wordt participatie genoemd. Participatie helpt hospitalisatie voorkomen.

Slide 8 - Slide

Wanneer je alle informatie verzameld hebt, ga je een planning maken
wanneer je al je informatie verzameld hebt, ga je een planning maken.

Slide 9 - Slide

Wat moet er allemaal in een planning staan?

Slide 10 - Mind map

Instrumenteel-technische planning

tijdsplanning


organisatievorm
groepsindeling
benodigde materialen
benodigde ruimte
benodigde hoeveelheid begeleiding
kosten
veiligheid


Agogische planning

Presentatie: Hoe kondig je de activiteit aan? Waarop moet je letten bij de uitleg van de activiteit?

Afspraken: Wat spreek je met de zorgvragers af? Aan welke regels moeten zij zich houden? Hoe leg je die afspraken vast?
Begeleiding: Waarop moet je letten tijdens de uitvoering van de activiteit? Moet je de groep strak in de hand houden of ga je de zorgvragers observeren tijdens de activiteit?
Afronding: Hoe sluit je de activiteit af? Denk bijvoorbeeld ook aan een prijsuitreiking en opruimen.


Slide 11 - Slide

Doen:
Casus: Je wilt een ....... middag organiseren 

30 minuten
in tweetallen:
Schrijf je plan uit, wissel uit met een ander tweetal


Slide 12 - Slide

Uitvoering:


Coördineren van de activiteit (taken, tijden, afspraken in de gaten houden)
 Overzicht houden

Bereikbaar zijn
Helpen en bijsturen
Afsluiten

Slide 13 - Slide

Beroepshouding tijdens de activiteit
          consequent zijn
                                                                                                            actief luisteren
                                                     empathie tonen  
observeren
                                                                             feedback geven
                             integer zijn
                                                                                                                         begrip tonen
                                                  oprechte aandacht tonen
flexibel zijn                                                                                                    (Opdracht BO p2)

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Wat doe je tijdens een evaluatie?

Slide 16 - Open question

Evaluatie:

Vonden ze dat het goed ging?

Zijn de doelen behaald?
Wat ging er goed?
Wat ging er minder goed?
Hoe zou het een volgende keer anders of beter kunnen?Slide 17 - Slide

Rapporteer 
Wanneer je activiteit afgelopen is en je geëvalueerd hebt, rapporteer je al je bevindingen in het zorgdossier van de desbetreffende cliënt.

Slide 18 - Slide

Even checken
Je weet nu wat:

  • De 6 w's zijn
  • Hoe je een activiteit kan voorbereiden, plannen,                                           uitvoeren en evalueren..

Slide 19 - Slide

Opdracht:
Overleggen ivm stage 
19 december 
Met elkaar? Op de afdeling?

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide