OPS leerjaar 2 thema 14 deel 1 8.2 & 8.3

1 / 36
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

OPS leerjaar 2 Thema 14 deel 1A Een veilige basis

Benodigdheden student: 
  • Lesbrief thema 14 
  • Boek: Pedagogisch klimaat Hoofdstuk 8: Een veilige basis vanaf blz. 122
  • Telefoon

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesinhoud:

  • Theorie en opdrachten : 8.2 Een veilig pedagogisch klimaat & 8.3 Basisbehoeften van het kind
  • Evaluatie lesdoelen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les
• De student houdt rekening met het individuele kind en met de groep als geheel.
• De student weet dat een veilige basis nodig is om goed te kunnen functioneren
• De student speelt een belangrijke rol bij het bieden van een veilig klimaat

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

     Vervolg doel van de les
• De student wordt geactiveerd vanwege de interactieve oefeningen tijdens LessonUp.
• De student kan met eigen woorden iets zeggen.
De student kan plezier hebben in het leren, omdat de les aansluit bij de voorkennis en hij interactief bezig is tijdens de les.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Inleiding
In je toekomstige beroep wordt een professionele beroepshouding van je verwacht.
Dit houdt onder meer in dat je rekening leert houden met het individuele kind en met de groep als
geheel.
In de groep speel je een belangrijke rol bij het bieden van een veilig klimaat. Kinderen
hebben een veilige basis nodig om goed te kunnen functioneren. Inzicht in de groep en
goede interactievaardigheden zijn noodzakelijk om het groepsproces te kunnen begeleiden.
Je werkt aan een positieve groepssfeer door aandacht te besteden aan sociale vaardigheden
en storend gedrag aan te pakken.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

8.2 Een veilig pedagogisch klimaat

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je aan bij het begrip 'veilig voelen'

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Veilig voelen
Wanneer iemand zich beschut, beschermd, geborgen, vertrouwd en zeker voelt, vrij van angsten en gevaar.

Slide 9 - Slide

This item has no instructionsVoorwaarde om zich goed te kunnen ontwikkelen en goed met anderen om te kunnen gaan, is dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Hoe zorg je voor een veilig pedagogisch klimaat?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Emotionele veiligheid
Een gevoel van geborgenheid, het gevoel dat iemand kan zijn wie hij is en beschermd wordt tegen negatief gedrag van anderen.
Vertrouwde omgeving-vast ritme-rituelen en regels-zichzelf kunnen zijn

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Stelling vierogen-principe: Inge kan best met Yuri mee naar de toiletruimte, als ze zorgt dat de haar collega/collega's ervan afweten en haar kunnen zien.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

 Vierogen-principe:
Het vier-ogenprincipe betekent dat het mogelijk moet zijn je werk te doen terwijl er een volwassene in de buurt meekijkt of meeluistert. Zo voorkom je (seksueel) misbruik of mishandeling.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

De lesstof over een veilig pedagogisch klimaat is duidelijk voor mij
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll

This item has no instructions

Geef (zo nodig) aan waar je nog extra uitleg over nodig hebt.

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

8.3 Basisbehoeften van het kind
Basisbehoefte: 
Een sterk gevoel of verlangen waaraan voldaan moet zijn om je goed te voelen. Een kind zal zich pas goed ontwikkelen als aan zijn basisbehoeften voor het functioneren in de groep is voldaan.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Extrinsieke motivatie: Kinderen hebben de drang vanuit zichzelf, om op zoek te gaan naar moeilijkere uitdagingen en steeds weer nieuwe dingen onder de knie te krijgen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

             Intrinsieke motivatie: 

Kinderen hebben de drang vanuit zichzelf, om op zoek te gaan naar moeilijkere uitdagingen en steeds weer nieuwe dingen onder de knie te krijgen.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

Bekijk het fragment tot 1:00
Behoefte aan relatie 
Kinderen hebben het verlangen zich verbonden te voelen met de anderen.


Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Geef een voorbeeld van hoe jij als oa-er/ pw'er
werkt aan een relatie met kinderen

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

          Behoefte aan autonomie
Kinderen willen zelf kiezen en inbreng hebben in de dingen die ze doen. Ze willen zelfstandig hun eigen  gangetje gaan.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Opdracht: Geef een voorbeeld van hoe jij als oa-er/ pw'er
aan de behoefte aan autonomie kunt voldoen.

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Opdracht: Leg uit wat kinderparticipatie is

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

          Behoefte aan competentie
Kinderen hebben een sterke en natuurlijk drang naar leren. Daarbij hoort het gevoel van vertrouwen in eigen kunnen.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Opdracht: Geef een voorbeeld van hoe jij als oa-er/ pw'er
aan de behoefte aan competentie kunt voldoen.

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Elk kind heeft de behoefte om zich verbonden te voelen met anderen. Je komt daaraan tegemoet door samenwerken en samen spelen te stimuleren.
Elk kind heeft een natuurlijke behoefte aan leren. Je kunt daaraan tegemoetkomen door het kind te bevestigen en aan te moedigen.
Elk kind wil zelf keuzes maken en inbreng hebben. Je helpt een kind daarbij door het de kans te geven zelf problemen op te lossen.
Relatie
Competentie
Autonomie

Slide 29 - Drag question

This item has no instructions

De lesstof over basisbehoeften van het kind is duidelijk voor mij
😒🙁😐🙂😃

Slide 30 - Poll

This item has no instructions

Geef (zo nodig) aan waar je nog extra uitleg over nodig hebt.

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

Lesdoel behaald?
• De student houdt rekening met het individuele kind en met de groep als geheel. 
Noem voorbeelden hoe je een veilige basis creëert voor het individuele kind/hele groep.
• De student weet dat een veilige basis nodig is om goed te kunnen functioneren. 
Waarom is dit zo belangrijk?
• De student speelt een belangrijke rol bij het bieden van een veilig klimaat. 
Hoe kun je zorgen voor een veilig klimaat?

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

   Vervolg lesdoel behaald
• De student wordt geactiveerd vanwege de interactieve oefeningen tijdens LessonUp.
• De student kan met eigen woorden iets zeggen.
De student kan plezier hebben in het leren, omdat de les aansluit bij de voorkennis en hij interactief bezig is tijdens de les.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Ruimte voor tips / tops over les

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

Vooruitblik
Kennisoverdracht & opdrachten :
  • 8.4 Zelfbeeld en identiteit
  • 8.5 Professionele beroepshouding

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Lezen & maken van samenvatting / mindmap volgende les:
8.4 Zelfbeeld en identiteit
8.5 Professionele beroepshouding
(Huiswerk is terug te vinden in jullie Outlook-agenda)

Slide 36 - Slide

This item has no instructions